REGENERUM regeneracyjne serum do pięt 30 g Zagórz

4,78
504 opinie

Przy­czyna problemu Spę­ka­nia na pię­tach powstają ponie­waż pokry­wa­jąca je skóra jest wyjąt­kowo gruba, nawet czte­ro­krot­nie grub­sza niż w pozo­sta­łych miej­scach ciała. Dzięki temu jest twarda i mocna, co uła­twia cho­dze­nie.Nie­stety gru­bość skóry unie­moż­li­wia sprawne wchła­nia­nie i …

od 18,11 Najbliżej: 10 km

Liczba ofert: 23

Oferta sklepu

Opis

Przy­czyna problemu Spę­ka­nia na pię­tach powstają ponie­waż pokry­wa­jąca je skóra jest wyjąt­kowo gruba, nawet czte­ro­krot­nie grub­sza niż w pozo­sta­łych miej­scach ciała. Dzięki temu jest twarda i mocna, co uła­twia cho­dze­nie.Nie­stety gru­bość skóry unie­moż­li­wia sprawne wchła­nia­nie i wyda­la­nie wil­goci przez co ma skłon­ność do nad­mier­nego odwod­nie­nia.Odwod­niona i prze­su­szona skóra pięt łatwo pęka, two­rząc nie­este­tyczne bruzdy. Roz­wią­za­nie. Rege­ne­rum rege­ne­ra­cyjne serum do pięt inten­syw­nie nawilża i odży­wia suchą skórę pięt rege­ne­ruje spę­kany i uszko­dzony naskórek zwięk­sza prze­pusz­czal­ność war­stwy rogo­wej naskórka oraz uła­twia jego złuszczenie zabez­pie­cza przed pękaniem ma wła­ści­wo­ści antyseptyczne Dzięki temu chroni skórę przed odwod­nie­niem i prze­su­sze­niem, wspo­maga rege­ne­ra­cję widocz­nych spę­kań oraz chroni przed powsta­wa­niem nowych bruzd. MOCZNIK – w stę­że­niu 30 %Jest jed­nym z głów­nych skład­ni­ków NMF (Natu­ral Moistu­ri­sing Fac­tor), czyli natu­ral­nego czyn­nika nawil­ża­ją­cego skóry, który odpo­wiada za utrzy­ma­nie odpo­wied­niego nawod­nie­nia war­stwy rogo­wej naskórka. Wyko­rzy­sta­nie mocz­nika w stę­że­niu 30% gwa­ran­tuje jego silne dzia­ła­nie zmięk­cza­jące i nawil­ża­jące. Dodat­kowo regu­luje pro­cesy rogo­wa­ce­nia naskórka, ma wła­ści­wo­ści złusz­cza­jące oraz zwięk­sza prze­pusz­czal­ność war­stwy rogo­wej, uła­twia­jąc wni­ka­nie skład­ni­ków aktyw­nych rów­nież w głęb­sze war­stwy skóry. WITAMINY A i E Wita­mina A – Odgrywa ogromną role w pro­ce­sie meta­bo­li­zmu skóry. Sty­mu­luje pro­duk­cję kera­ty­no­cy­tów, regu­luje pro­cesy róż­ni­co­wa­nia naskórka oraz wspo­maga jego rege­ne­ra­cję. Dodat­kowo inten­syw­nie odży­wia i popra­wia ela­stycz­ność skóry. Wita­mina E – Ma silne wła­ści­wo­ści odży­wia­jące, nawil­ża­jące i natłusz­cza­jące. Bar­dzo dobrze wnika w skórę, nada­jąc jej gład­kość, sprę­ży­stość i ela­stycz­ność. Działa napraw­czo oraz chroni lipidy i włókna skóry przed znisz­cze­niem. Dodat­kowo zapo­biega powsta­wa­niu podraż­nień oraz działa przeciwzapalnie. WITAMINA F Jest mie­sza­niną nie­zbęd­nych nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych, dzięki czemu pomaga odbu­do­wać war­stwę lipi­dową naskórka, wpły­wa­jąc na poprawę funk­cjo­no­wa­nia bariery ochron­nej skóry. Two­rzy na skó­rze deli­katny film, który osła­nia przed szko­dli­wym dzia­ła­niem czyn­ni­ków zewnętrz­nych i zabez­pie­cza powierzch­nię pięt przed pęka­niem. Dodat­kowo popra­wia ogólną kon­dy­cję skóry, nada­jąc jej odpo­wied­nią ela­stycz­ność oraz przy­spie­sza rege­ne­ra­cję naskórka. LANOLINA Jest natu­ralną sub­stan­cją, o skła­dzie bar­dzo podob­nym do war­stwy lipi­do­wej skóry. Ma szcze­gól­nie silne wła­ści­wo­ści nawil­ża­jące, wygła­dza­jące i natłusz­cza­jące. Dosko­nale wnika w głąb skóry. Regu­luje gospo­darkę wodną skóry,zmięk­cza­jąc naskó­rek oraz likwi­du­jąc jego szorst­kość. Dodat­kowo koi, łago­dzi i przy­nosi ulgę spę­ka­nej skó­rze pięt. OLEJEK Z DRZEWA HERBACIANEGO Jest to ole­jek o sil­nym dzia­ła­niu anty­sep­tycz­nym i prze­ciw­wi­ru­so­wym, dzięki czemu chroni skórę przed roz­wo­jembak­te­rii, zapo­bie­ga­jąc powsta­wa­niu przy­krego zapachu.

Specyfikacja

Podstawowe informacje

Marka
 • Aflofarm
Rodzaj
 • Serum
Pojemność
 • 30g
Działanie
 • Nawilżające
 • Zmiękczające
Typ skóry
 • Sucha
Opakowanie
 • Tubka
Produkt nie zawiera
 • Substancji zapachowych

Opinie REGENERUM regeneracyjne serum do pięt 30 g Zagórz

Na liście znajdują się opinie, które zostały zweryfikowane (potwierdzone zakupem) i oznaczone są one zielonym znakiem Zaufanych Opinii. Opinie niezweryfikowane nie posiadają wskazanego oznaczenia.

Ocena ogólna
4,78 na podstawie 504 opinie
 • a...0
  4,5
  Opinia została napisana przez użytkownika, który kupił produkt.
  Stosuję go przemiennie z kremem do stóp VIANEK i działa. Trudno więc powiedzieć który jest skuteczniejszy. Przy dużych problemach z rogowaceniem skóry pięt, to połączenie jest świetne.
  • skuteczność
  • wydajność
  • zapach
 • Sylwia
  5
  Opinia została napisana przez użytkownika, który kupił produkt.
  To co najważniejsze - działa. Pięty po kuracji preparatem regenerum są wygładzone i miękkie. Efekty widać już po kilku pierwszych użyciach.
  • dobrze się wchłania
  • skuteczny
 • Użytkownik Ceneo
  5
  Zaznaczyłam: skuteczność - bo na mnie zadziałał rewelacyjnie. Nigdy nie lubiłam chodzić na pedicure, a teraz to już w ogóle nie mam czasu. No i jak to bywa moje pięty popękały mocno. Na tyle, ze jak raz byłam na pedicure to nie udało się tego do końca usunąć. No i znowu nie chodziłam parę miesięcy a pięty i stopy takie suuuche. Wystarczyło mi 3 dni smarowania tym produktem i naprawdę wszystko poznikało. Oczywiście krem nie sprawi, że będziemy mieli tak miękką skórkę na piętach jak po zabiegu u kosmetyczki, Jednak jest nie popękana, odżywiona i wizualnie wygląda doskonale. Cena - można kupic za 13zl a można i za 19zl w drogiej aptece Superpharm. Ja kupiłam za 13 :) Wydajny - nie potrzeba wiele, żeby natłuścić piętki. Jakość - w sumie już opisałam w wydajności :)
  • cena
  • jakość
  • skuteczność
  • wydajność
 • A.
  5
  Opinia została napisana przez użytkownika, który kupił produkt.
  Mega skuteczny i najlepszy jaki miałam, wystarczy jedno smarowanie (można na noc w skarpetach) i stópki są gładkie jak nigdy :)))
  • bardzo dobry i skuteczny
  • cena
  • dobrze się wchłania
  • jakość
  • skuteczność
  • skuteczny
  • wydajność
  • zapach
 • b...a
  4
  Opinia została napisana przez użytkownika, który kupił produkt.
  Korzystałam już z tego produktu i byłam zadowolona z szybkiego efektu. Teraz używam od kilku dni, ale efektu jeszcze nie dostrzegam. Mam nadzieję, że niebawem zadziała.