Sony BDP-S6700 Puławy

4,75
19 opinii

BDP-S6700 Odtwarzacz Blu-ray Disc z funkcjand#261; interpolacji do rozdzielczoand#347;ci 4K i and#322;and#261;cznoand#347;ciand#261; Super Wi-Fiandreg; Zaawansowana optymalizacja obrazu i bezprzewodowa strumieniowa transmisja. Odtwarzacz Blu-ray Disc z interpolacjand#261; do formatu 4K, …

od 529 Najbliżej: 0,1 km

Liczba ofert: 18

Oferta sklepu

Opis

BDP-S6700 Odtwarzacz Blu-ray Disc z funkcjand#261; interpolacji do rozdzielczoand#347;ci 4K i and#322;and#261;cznoand#347;ciand#261; Super Wi-Fiandreg; Zaawansowana optymalizacja obrazu i bezprzewodowa strumieniowa transmisja. Odtwarzacz Blu-ray Disc z interpolacjand#261; do formatu 4K, Bluetoothandreg; i LDAC oraz obsand#322;ugand#261; formatu panoramicznego. Interpolacja do formatu 4K (24 kl./s) Bezprzewodowa transmisja dand#378;wiand#281;ku o wysokiej jakoand#347;ci dziand#281;ki technologii LDAC Szeroki wachlarz serwisów oferujand#261;cych muzykand#281; i wideo Interpolacja do formatu 4K: czystoand#347;and#263; i realizm Interpolacja filmów do formatu 4K pozwala zobaczyand#263; nawet cztery razy wiand#281;cej szczegóand#322;ów niand#380; w obrazie Full HD. Po podand#322;and#261;czeniu wspóand#322;pracujand#261;cego telewizora zaawansowany procesor przeksztaand#322;ca standardowy materiaand#322; wideo na sygnaand#322; o rozdzielczoand#347;ci zbliand#380;onej do 4K (3840 x 2160). Osiem milionów pikseli oznacza, and#380;e obraz jest ostrzejszy i bardziej szczegóand#322;owy. Wyand#380;sza jakoand#347;and#263; pozwala z kolei usiand#261;and#347;and#263; bliand#380;ej ekranu i poczuand#263; siand#281; jak w kinie. Dolbyandreg; TrueHD: dand#378;wiand#281;k przestrzenny zgodny z zamierzeniami reand#380;ysera Kodowanie Dolby TrueHD to gwarancja niezrównanego brzmienia i bezstratnego dand#378;wiand#281;ku do filmów i przy sand#322;uchaniu muzyki. Reprodukcja dand#378;wiand#281;ku identycznego ze studyjnym pierwowzorem zapewnia wyjand#261;tkowo wierne brzmienie nagraand#324; z noand#347;ników Blu-ray Disc i DVD, a takand#380;e z Internetu. DTS-HD: dokand#322;adnoand#347;and#263; godna nagrania studyjnego Zgodnoand#347;and#263; z systemem kodowania DTS-HD Master Audio pozwala uzupeand#322;niand#263; filmy z pand#322;yt Blu-ray Disc i serwisów internetowych oryginalnand#261;, niepoddanand#261; kompresji and#347;cieand#380;kand#261; dand#378;wiand#281;kowand#261; - w peand#322;ni zgodnand#261; z zamierzeniami reand#380;ysera. Kodowanie w systemie DTS-HD High-Resolution Audio umoand#380;liwia z kolei szczegóand#322;owand#261; reprodukcjand#281; wystand#281;pów muzycznych - tak aby kaand#380;da nuta wybrzmiewaand#322;a niemal równie piand#281;knie jak w studiu. and#321;and#261;cznoand#347;and#263; z sieciand#261; domowand#261; dziand#281;ki technologii DLNA DLNA (Digital Living Network Alliance) to standard branand#380;owy, który umoand#380;liwia wspóand#322;uand#380;ytkowanie danych w sieci domowej. Dziand#281;ki niemu filmy i obrazy przechowywane na urzand#261;dzeniach zgodnych z DLNA moand#380;na w prosty sposób odtwarzaand#263; strumieniowo na innych urzand#261;dzeniach z tand#261; technologiand#261;, takich jak telewizory, komputery, serwery przenoand#347;ne czy konsole do gier. Wszechogarniajand#261;cy obraz Full HD 3D Filmy 3D z noand#347;ników Blu-ray Disc moand#380;na ogland#261;daand#263; w jakoand#347;ci Full HD, na ekranie telewizora 3D podand#322;and#261;czonego przewodem HDMI. Oprócz wyraand#378;nego, realistycznego obrazu z pand#322;yt Blu-ray Disc 3D odtwarzacz zapewnia takand#380;e symulowany efekt 3D przy ogland#261;daniu zwykand#322;ych materiaand#322;ów 2D. TRILUMINOS - kolory, które oand#380;ywajand#261; Naturalna kolorystyka, odcienie i faktury w obrazie to zasand#322;uga technologii TRILUMINOS Colour, która rozszerza zakres reprodukowanych barw. Piand#281;kny wygland#261;d trudnych do zreprodukowania odcieni intensywnej czerwieni, band#322;and#281;kitu i zieleni oand#380;ywia krajobrazy. Dziand#281;ki naturalnemu wygland#261;dowi cery lepiej prezentujand#261; siand#281; równieand#380; twarze. Technologia IP Content Noise Reduction PRO: ostrzejszy i subtelniejszy obraz System IP Content Noise Reduction PRO wykorzystuje poand#322;and#261;czenie kilku technologii przetwarzania obrazu do zapewnienia maksymalnej czystoand#347;ci wyand#347;wietlanych materiaand#322;ów. Funkcja redukcji zakand#322;óceand#324; poprawia wygland#261;d internetowych klipów o niskiej rozdzielczoand#347;ci, a technologia HD Reality Enhancer analizuje je piksel po pikselu, zapewniajand#261;c odpowiedniand#261; teksturand#281; i dokand#322;adnoand#347;and#263; koloru. Lepszy kontrast i bardziej naturalny wygland#261;d obrazu band#281;dand#261; zasand#322;ugand#261; funkcji Pure Picture Control. Caand#322;oand#347;ci dopeand#322;nia technologia Super Bit Mapping, zwiand#281;kszajand#261;ca pand#322;ynnoand#347;and#263; przejand#347;and#263; tonalnych. Efektywna transmisja strumieniowa dziand#281;ki super Wi-Fi Technologia super Wi-Fi zapewnia bezproblemowand#261; i szybkand#261; and#322;and#261;cznoand#347;and#263; z sieciand#261;. Ten odtwarzacz Blu-ray Disc jest wyposaand#380;ony w unikatowy, optymalnie umiejscowiony moduand#322; Wi-Fi, który przyczynia siand#281; do poprawy jakoand#347;ci sygnaand#322;u. Ukand#322;ad wielu anten zapewnia stabilniejszy sygnaand#322; niand#380; w standardowych systemach Wi-Fi, co przekand#322;ada siand#281; na ciand#261;gand#322;oand#347;and#263; strumieniowej transmisji filmów, szybsze przegland#261;danie i wiand#281;kszy zasiand#281;g. Funkcja kopii ekranu do udostand#281;pniania obrazu ze smartfona Miracast pozwala wyand#347;wietliand#263; materiaand#322;y ze smartfonów i tabletów w rozmiarze XL. Wystarczy sparowaand#263; uand#380;ywane urzand#261;dzenie z telewizorem, aby móc ogland#261;daand#263; na duand#380;ym ekranie telewizora filmy i seriale z Internetu, zapisane zdjand#281;cia i klipy, a takand#380;e korzystaand#263; z ulubionych aplikacji. Poand#322;and#261;czenie odbywa siand#281; z wykorzystaniem technologii Wi-Fiandreg; Direct, a wiand#281;c bez koniecznoand#347;ci and#322;and#261;czenia siand#281; z zewnand#281;trznand#261; sieciand#261; Wi-Fiandreg;. Graficzny system obsand#322;ugi: szybki i intuicyjny w uand#380;yciu Graficzny interfejs uand#380;ytkownika uand#322;atwia i przyspiesza wybieranie potrzebnych aplikacji i funkcji. Moand#380;na je wygodnie przegland#261;daand#263; w panelach wyand#347;wietlanych na ekranie telewizora, z polecanymi aplikacjami po jednej stronie, a ulubionymi po drugiej. Wszystko jest przejrzyand#347;cie uporzand#261;dkowane - i gotowe do dziaand#322;ania. Aplikacja TV SideView: obejrzysz wiand#281;cej Do sterowania telewizorem, przegland#261;dania programu telewizyjnego i wyand#347;wietlania informacji o ogland#261;danym programie moand#380;esz uand#380;yand#263; tabletu lub smartfona z systemem Android lub iOS. Nie musisz do tego przerywaand#263; ogland#261;dania telewizji. Aplikacja TV SideView wspóand#322;pracuje teand#380; z serwisami spoand#322;ecznoand#347;ciowymi: pozwala wysyand#322;aand#263; tweety dotyczand#261;ce ogland#261;danego programu i ogland#261;daand#263; w czasie w rzeczywistym opinie innych widzów. Bardzo szybkie uruchamianie i rozpoczynanie odtwarzania Nie lubisz czekaand#263; na rozpoczand#281;cie odtwarzania? Dziand#281;ki funkcji szybkiego uruchamiania i wczytywania odtwarzacz Blu-ray Disc wand#322;and#261;cza siand#281; w niespeand#322;na sekundand#281;. Wand#322;and#261;czenie odtwarzania teand#380; trwa krócej: film na noand#347;niku Blu-ray Disc pojawi siand#281; na ekranie w zaledwie póand#322; minuty od zamkniand#281;cia tacy. A jeand#347;li nie chcesz ogland#261;daand#263; noand#347;nika Blu-ray, moand#380;esz - równieand#380; szybciej - wybraand#263; coand#347; z oferty serwisów internetowych. Wydajne dziaand#322;anie zapewniane przez dwurdzeniowy procesor Wydajny, dwurdzeniowy procesor gwarantuje szybkie dziaand#322;anie bez irytujand#261;cych opóand#378;nieand#324;. Przyspiesza wczytywanie stron internetowych oraz filmów przesyand#322;anych z YouTube i innych serwisów. Znacznie zwiand#281;ksza pand#322;ynnoand#347;and#263; odtwarzania. Wydajniej dziaand#322;a równieand#380; system obsand#322;ugi. Taka rozrywka to czysta przyjemnoand#347;and#263;. Interfejs USB Plug and Play Twoje filmy i zdjand#281;cia przeand#380;yjand#261; drugand#261; mand#322;odoand#347;and#263;. Przedni port USB pozwala na podand#322;and#261;czanie urzand#261;dzeand#324; USB i wyand#347;wietlanie fotografii oraz filmów na telewizorze. Czystsze, bogatsze brzmienie dziand#281;ki systemowi Digital Music Enhancer System Digital Music Enhancer, powstaand#322;y z poand#322;and#261;czenia trzech technologii audio firmy Sony - tchnie nowe and#380;ycie w kolekcjand#281; Twoich cyfrowych nagraand#324;. Technologie DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), Dynamic Range Recovery i Advanced Auto Volume wspólnie przywracajand#261; utracone detale i zapobiegajand#261; skokowym zmianom gand#322;oand#347;noand#347;ci. Efektem ich wspóand#322;dziaand#322;ania jest realistyczny dand#378;wiand#281;k i silniejsza wymowa dialogów, filmów i muzyki. Zacznij ogland#261;daand#263; z PlayStationandreg; Video Funkcja PlayStationandreg; Video daje natychmiastowy dostand#281;p do najnowszych hollywoodzkich hitów, ponadczasowych klasyków i programów TV, które moand#380;na obejrzeand#263; juand#380; w dzieand#324; po emisji. Usand#322;uga dziaand#322;a caand#322;y czas i moand#380;na z niej skorzystaand#263; z dowolnego miejsca. Transmisja gier na PlayStationandreg; 3 za pomocand#261; odtwarzacza Blu-ray Disc Moand#380;esz graand#263; w wybrane tytuand#322;y na PlayStationandreg;3 bezpoand#347;rednio na odtwarzaczu Blu-ray firmy Sony - bez uand#380;ywania konsoli. Serwis PlayStation Nowstyle name="sup"5/styleand#322;and#261;czy technologiand#281; transmisji strumieniowej ze and#347;wiatem gier na PlayStationandreg;. Wystarczy sparowaand#263; kontroler DUALSHOCKandreg;4 z odtwarzaczem Blu-ray, aby graand#263; z tand#261; samand#261; szybkoand#347;ciand#261; dziaand#322;ania, co w przypadku konsoli. Bezprzewodowe przesyand#322;anie przez Bluetooth Równieand#380; muzykand#281; i dand#378;wiand#281;ki z aplikacji moand#380;na odtwarzaand#263; bezprzewodowo przez and#322;and#261;cze Bluetoothandreg;. Kiedy sparujesz swój smartfon lub tablet z odtwarzaczem Blu-ray, moand#380;esz nie tylko sand#322;uchaand#263; muzyki, lecz takand#380;e regulowaand#263; gand#322;oand#347;noand#347;and#263;, a nawet wybieraand#263; utwory do odtworzenia. Róand#380;ne pomieszczenia, ta sama muzyka Jeand#347;li chcesz, and#380;eby w caand#322;ym domu towarzyszyand#322;y Ci dand#378;wiand#281;ki ulubionego utworu, skorzystaj z funkcji odtwarzania w wielu pomieszczeniach, obsand#322;ugiwanej przy uand#380;yciu aplikacji SongPal 3.0. Aplikacja SongPal Link umoand#380;liwia and#322;and#261;czenie wybranych gand#322;oand#347;ników i listew gand#322;oand#347;nikowych firmy Sony z odtwarzaczem Blu-ray w celu przesyand#322;ania muzyki z róand#380;nych serwisów muzycznych, komputera lub sieci DLNA do róand#380;nych pomieszczeand#324; w domu. Parametry techniczne: Wymiary i waga - Wymiary (szer. x wys. x gand#322;.) - 255 x 39 x 192 mm -Waga - 0,9 kg Moand#380;liwoand#347;ci odtwarzania - Odtwarzanie - Odtwarzanie w zwolnionym tempie (W PRZóD/W TYand#321;), Odtwarzanie losowe, Odtwórz/Zatrzymaj/Wstrzymaj, Przewijanie do tyand#322;u/Przewijanie do przodu, Poprzedni/nastand#281;pny, Odtwarzanie poklatkoweo (Przewijanie do przodu/Przewijanie do tyand#322;u) Funkcje obrazu i dand#378;wiand#281;ku - Super Scaler (technologia Precision Cinema HD Upscale) - TAK - Deep Colour - Tak (16 bitów) - 24p True Cinema - TAK - NTSC/PAL - Tak / Tak - Wyjand#347;cie sygnaand#322;u DVD 24p - TAK - HDMIandreg; - TAK - Koncentryczne, optyczne - TAK, NIE Funkcje - Wygaszacz ekranu / Prosta konfiguracja / PhotoTV HD - Nie/Tak/Nie - Ochrona przed dzieand#263;mi - TAK - Blokada rodzicielska - TAK - Klawiatura USB (tylko 101) / Automatyczny tryb czuwania - Tak (tylko 101) / Tak - Wbudowana technologia Wi-Fiandreg; - Tak (2,4 GHz) z technologiand#261; MIMO - Pokaz slajdów z muzykand#261; - Tak (CD, USB) - Strumieniowa transmisja na and#380;ywo / Napisy / Rekomendacje - Tak/Tak/Tak - Funkcja BRAVIA Sync - TAK - Aktualizacja wewnand#281;trznego oprogramowania - Tak (sieand#263;, USB) Aplikacje - Przegland#261;darka bazy danych o rozrywce - TAK - Gracenote - TAK - Przegland#261;darka internetowa - TAK - Pilot TV SideView - TAK Interfejs - Zand#322;and#261;cza wejand#347;ciowe i wyjand#347;ciowe - Wyjand#347;cie HDMI (1 z tyand#322;u), koncentryczne wyjand#347;cie audio (1 z tyand#322;u), wejand#347;cie USB (1 z przodu), gniazdo Ethernet (1 z tyand#322;u) Szczegóand#322;y - Pobór mocy - 12 W Ekologia i oszczand#281;dzanie energii - Pobór mocy (w trybie czuwania) - 0,25 W

Specyfikacja

Producent
 • Sony
Tryb HDR
 • Tak
Złącza
 • HDMI
 • USB

Opinie Sony BDP-S6700 Puławy

Ocena ogólna
4,75 na podstawie 19 opinii
 • p...a
  5
  Dobry sprzęt w rozsądnej cenie
 • Użytkownik Ceneo
  5
  Sprzęt działa zgodnie z opisem . Spełnił moje oczekiwania.
 • t...z
  5
  Bobry w swojej cenie.
  • dużo opcji
  • jakość dźwięku
  • jakość obrazu
  • łatwość obsługi
 • Użytkownik Ceneo
  5
  Towar zgodny z umową...jestem zadowolony
 • s...1
  5