ŁÓDŹI SILNIK ZABURTOWY PARSUN F90FEL-T 90KM/ 67KW

Ogłoszenie użytkownika
Nowy Targ, Małopolskie
Dodane o 21:07, 13 września 2020 19 995 Jestem zainteresowany 40
avatar

sprzedaje

Damien

Nowy Targ

Opis

NOWY - Silnik Zaburtowy Parsun 90FEL-T Szybkie dane techniczne: 90KM/ 67KW, długi wał, wspomaganie odchylania i trymowania, zdalne sterowanie, rozrusznik elektryczny, 2-suwowy silnik łodzi ze śrubą napędową. PARSUN jest międzynarodowym producentem części marine, w tym głównie silników zaburtowych, produkowanych we współpracy z japońskimi i amerykańskimi partnerami. Suzhou Parsun Power Machine rozpoczęła działalność w 2001 roku, ale doświadczenie jej pracowników jest ponad 40-letnie. Z informacji producenta wynika, że każdy nowy model silnika zaburtowego przeszedł ponad 500 godzin rygorystycznych testów wytrzymałościowych przed rozpoczęciem masowej produkcji. Każdy silnik zaburtowy był testowany przez co najmniej 1 godzinę przed opuszczeniem linii produkcyjnej, a proponowane silniki zaburtowe spełniają obecne normy US EPA i Europy CE. W swojej ofercie posiadają pełen przekrój silników - od najmniejszych jednostek o mocy 2,6 KM i wadze zaledwie 17 kilogramów, aż większe (90KM) serca do łodzi. Opis: Te silniki zaburtowe mają mniejszą pojemność, są łatwiejsze w utrzymaniu, zapewnią wydajność i niezawodność podczas długich dni żeglugi. W wielu krajach (szczególnie w rozwijających się obszarach) świata, gdzie zapotrzebowanie na silniki zaburtowe dotyczy głównie zastosowań komercyjnych, jakość wody, zmienność pogody i klimatu oraz długie godziny ciągłego użytkowania tworzą bardzo surowe środowisko użytkowania. Jest to seria dwusuwowych silników zaburtowych opracowana głównie do użytku komercyjnego, np. Na statkach rybackich i pasażerskich. Ta seria nadaje się do trudnych warunków, które obejmują codzienne użytkowanie i sytuacje wymagające długich godzin ciągłej pracy. Zwiększona wytrzymałość i trwałość w miejscach takich jak łożyska toczne, wał korbowy i blok cylindrów, a także ulepszona pompa wodna, która zapewnia duży efekt chłodzenia, zapewniają znaczną poprawę trwałości i niezawodności. CECHY SILNIKÓW ZABURTOWYCH Z DWOMA SKOKAMI 90KM/ 67KW: 1. Wysokiej jakości morski stop aluminium zapewniający doskonałą ochronę przed korozją 2. Odchylanie i trymowanie z różnymi położeniami do pływania po płytkiej wodzie 3. Pokrętło sterowania przepustnicą zapewniające łatwą manewrowość i bezpieczeństwo 4. Układ chłodzenia wodą sterowany termostatem 5. Linka bezpieczeństwa z wyłącznikiem awaryjnym 6. Łatwa zmiana biegów do przodu-neutralny-wsteczny 7. System redukcji drgań zapewniający płynne działanie 8. Zacznij w ochronie biegów, aby zwiększyć bezpieczeństwo 9. Regulowane tarcie kierownicy dla łatwiejszej manewrowości 10. Układ zapłonowy CDI zapewniający bezproblemowy rozruch 11. Innowacyjne, duże koło odrzutowe ułatwia rozruch 12. Cicho przez wylot piasty śruby napędowej OPCJE: 1. Rozrusznik elektryczny 2. Cewka oświetleniowa i wyjście 12V DC pozwalają na uruchomienie reflektora. 3. Zdalne sterowanie z rozruchem elektrycznym 4. Układ wspomagania trymowania i odchylania lub podnośnik hydrauliczny ************************************** ENGLISH Brand New - Parsun Outboard Engine 90FEL-T Quick Specs: 90HP/ 67KW, Long Shaft, Power Tilt & Trim, Remote Control, Electric Start, 2 Stroke Boat Engine with propeller. PARSUN is an international manufacturer of marine parts, mainly outboard engines, produced in cooperation with Japanese and American partners. Suzhou Parsun Power Machine started operating in 2001, but the experience of its employees is over 40 years. According to the manufacturer's information, each new outboard model has undergone more than 500 hours of rigorous durability tests before mass production begins. Each outboard has been tested for at least 1 hour before leaving the production line and the proposed outboards meet the current US EPA and European CE standards. They offer a full range of engines - from the smallest units with a power of 2.6 HP and weighing only 17 kilograms, to larger (90 HP) hearts for boats. Description: These outboards displacement is smaller, it easier for maintenance, will give you performance and reliability for your long days of boating. In many countries(especially for the developing areas) of the world where outboard demand is primarily for commercial uses, the water quality, weather and climate variance and long hours of continuous use make for a very harsh use environment. This is the two stroke outboard motor series developed mainly for commercial use such as on fishing and passenger vessels. This series suits harsh conditions that include everyday use and situations involving long hours of continuous operation. Enhanced strength and durability in locations such as roller bearings, crankshaft and cylinder block, as well as an improved water pump that ensures plenty of cooling effect, combine to deliver substantial improvements in durability and reliability. TWO STROKE 90HP/ 67KW OUTBOARD ENGINES FEATURES: 1. High grade marine aluminum alloy for ultimate corrosion protection 2. Tilt & trim with shallow water drive various positions 3. Twist grip throttle control for easy maneuverability & safety 4. Thermostat controlled water cooling system 5. Safety lanyard with emergency shutoff 6. Easy forward-neutral-reverse gear shifting 7. Vibration reduction system for smooth performance 8. Start in gear protection for increased safety 9. Adjustable steering friction for easier maneuverability 10. CDI ignition system for trouble free starting 11. Innovative large recoil wheel assists easy starting 12. Quiet, through the propeller hub exhaust OPTIONS: 1. Electric Start 2. Lighting coil and 12V DC output allow you to run a spotlight. 3. Remote Control with electric start 4. Power trim and tilt system or Hydraulic elevator
  • Sport i rekreacja
  • Turystyka
  • Akcesoria turystyczne
  • Silnik
  • Parsun
  • Ponton
  • Lodz
  • Lodzi
  • Zaburtowy
avatar

sprzedaje

Damien

Nowy Targ

Kupuj lokalnie z płatnością przy odbiorze

Jeżeli masz jakiekolwiek zastrzeżenia, zgłoś uwagi do ogłoszenia