Sony A7 III Czarny Body Nowy Sącz

4,88
216 opinii

Zamówienia w przedsprzedaand#380;y premiowane sand#261; 5-cio letniand#261; gwarancjand#261; od uszkodzeand#324; mechanicznych. ILCE-7M3 Peand#322;noklatkowy, kompaktowy korpus andalpha; z 5-kierunkowym systemem stabilizacji obrazu Dziand#281;ki 5-kierunkowemu systemowi stabilizacji obrazu …

od 7 288 Najbliżej: 0,7 km

Liczba ofert: 21

Oferta sklepu

Opis

Zamówienia w przedsprzedaand#380;y premiowane sand#261; 5-cio letniand#261; gwarancjand#261; od uszkodzeand#324; mechanicznych. ILCE-7M3 Peand#322;noklatkowy, kompaktowy korpus andalpha; z 5-kierunkowym systemem stabilizacji obrazu Dziand#281;ki 5-kierunkowemu systemowi stabilizacji obrazu peand#322;noklatkowy korpus andalpha;7 III and#322;and#261;czy bardzo wysokand#261; jakoand#347;and#263; obrazu z wyjand#261;tkowand#261; and#322;atwoand#347;ciand#261; fotografowania i filmowania z rand#281;ki. Peand#322;noklatkowy korpus z 5-kierunkowym systemem stabilizacji obrazu Udoskonalony system Fast Hybrid AF: szybki i wydajny 24,3-megapikselowy, peand#322;noklatkowy przetwornik obrazu Exmorandreg; CMOS Peand#322;noklatkowy przetwornik obrazu w technologii BSI o rozdzielczoand#347;ci 24,2 MP Peand#322;noklatkowy przetwornik obrazu CMOS Exmor R 35 mm o rozdzielczoand#347;ci 24,2 MP jest wyposaand#380;ony w technologiand#281; BSI i ma konstrukcjand#281; bez odstand#281;pów miand#281;dzy mikrosoczewkami, dziand#281;ki czemu zapewnia doskonaand#322;and#261; czuand#322;oand#347;and#263; i and#347;wietny zakres dynamiczny. Dwukrotnie szybsze12 odczytywanie danych jest moand#380;liwe dziand#281;ki miedzianym przewodom oraz ukand#322;adowi o duand#380;ej skali integracji. W caand#322;oand#347;ci udoskonalony system przetwarzania obrazu Poand#322;and#261;czenie systemu przetwarzania obrazu nowej generacji z nowym przetwornikiem obrazu oznacza nawet 1,5 stopnia róand#380;nicy w jakoand#347;ci obrazu. Szeroki zakres czuand#322;oand#347;ci ISO do ISO 51200 oraz zakres dynamiczny z maksymalnie ok. 15 stopniami przy niskich ustawieniach czuand#322;oand#347;ci. Udoskonalone odwzorowanie szczegóand#322;ów i strefowa redukcja szumów tand#322;umiand#261; zakand#322;ócenia i utrzymujand#261; wysokand#261; rozdzielczoand#347;and#263; obrazu. Reprodukcja kolorów, w szczególnoand#347;ci skóry i natury, zostaand#322;a radykalnie poprawiona. Model andalpha;7 III obsand#322;uguje teand#380; 14-bitowy format wyjand#347;ciowy RAW, nawet w trybie cichym / zdjand#281;and#263; seryjnych. Szybkoand#347;and#263;, niezawodnoand#347;and#263; i szeroki zakres dziaand#322;ania systemu AF Udoskonalony system przetwarzania obrazu oraz algorytmy AF z aparatu andalpha;9 zoptymalizowane pod kand#261;tem modelu andalpha;7 III poprawiajand#261; szybkoand#347;and#263;, precyzjand#281; i wydajnoand#347;and#263; and#347;ledzenia. 693 punkty AF z detekcjand#261; fazy oraz 425 punktów AF z detekcjand#261; kontrastu zapewniajand#261; szerokie pokrycie obszaru obrazu. Dwukrotnie wiand#281;ksza prand#281;dkoand#347;and#263; systemu AF oraz bardziej precyzyjne and#347;ledzenie AF pozwalajand#261; utrzymaand#263; ostroand#347;and#263; na szybko i nieprzewidywalnie poruszajand#261;cych siand#281; obiektach. Ponadto model andalpha;7 III niezawodnie ustawia ostroand#347;and#263; przy jasnoand#347;ci na poziomie EV-3. AF z detekcjand#261; fazy w pand#322;aszczyand#378;nie ogniskowej obsand#322;uguje obiektywy z mocowaniem A AF z detekcjand#261; fazy dziaand#322;a nawet wtedy, gdy obiektyw z mocowaniem A zostanie zamontowany na modelu andalpha;7 III za pomocand#261; adaptera LA-EA3. System AF z 693 punktami AF z detekcjand#261; fazy w pand#322;aszczyand#378;nie ogniskowej zapewnia szerokie pokrycie obszaru obrazu, szybkand#261; pracand#281; oraz niezwykle wydajne and#347;ledzenie. Funkcja Eye AF obsand#322;uguje tryb AF-C Funkcja Eye AF obsand#322;uguje od teraz tryb AF-C, co zwiand#281;ksza precyzjand#281; i wyraand#378;nie poprawia jakoand#347;and#263; fotografii portretowej. Zwiand#281;kszona prand#281;dkoand#347;and#263; systemu AF uand#322;atwia robienie portretów poruszajand#261;cym siand#281; obiektom, nawet jeand#347;li nie patrzand#261; w stronand#281; aparatu, a czand#281;and#347;and#263; twarzy fotografowanej osoby jest w póand#322;mroku. Aparat andalpha;7 III pozwala korzystaand#263; z funkcji Eye AF w obiektywach z mocowaniem A zamontowanymi za pomocand#261; adaptera. Przycisk wand#322;and#261;czajand#261;cy system AF i przeand#322;and#261;cznik wielofunkcyjny Nowy przycisk wand#322;and#261;czajand#261;cy system AF uaktywnia autofokus bez sekwencji wciskania spustu migawki do poand#322;owy, dziand#281;ki czemu moand#380;esz skoncentrowaand#263; siand#281; na wybraniu odpowiedniego momentu wyzwalania migawki, by natychmiast uchwyciand#263; dane ujand#281;cie. Przeand#322;and#261;cznik wielofunkcyjny pozwala na szybkie i efektywne przesuniand#281;cie pola ostroand#347;ci. Moand#380;esz intuicyjnie wybieraand#263; i przesuwaand#263; pole ostroand#347;ci, dziand#281;ki czemu nie stracisz okazji na uchwycenie ruchomych obiektów. Niezwykle wygodny w obsand#322;udze mechanizm AF Czuand#322;oand#347;and#263; and#347;ledzenia AF podczas robienia zdjand#281;and#263; moand#380;na regulowaand#263; w piand#281;ciu stopniach, aby utrzymaand#263; ostroand#347;and#263; na obiektach wychodzand#261;cych poza obszar ostrzenia. Obszary i punkty AF pozostajand#261; bez zmian lub zmieniajand#261; siand#281; podczas przeand#322;and#261;czania pomiand#281;dzy poand#322;oand#380;eniem pionowym a poziomym, w zaleand#380;noand#347;ci od sytuacji. Rejestrowanie obszarów AF umoand#380;liwia zapamiand#281;tywanie czand#281;sto uand#380;ywanych ustawieand#324; punktów AF i przypisywanie ich do wybranych przycisków, co umoand#380;liwi ich szybkie i wygodne wand#322;and#261;czanie. Maks. 10 kl./s przy wand#322;and#261;czonym and#347;ledzeniu AF/AE Dziand#281;ki nowej migawce i udoskonalonemu systemowi przetwarzania obrazu aparat andalpha;7 III moand#380;e wykonywaand#263; zdjand#281;cia w trybie ciand#261;gand#322;ym z prand#281;dkoand#347;ciand#261; 10 kl./s przy wand#322;and#261;czonym and#347;ledzeniu AF/AE (do 8 kl./s20 z minimalnym opóand#378;nieniem wyand#347;wietlania w trybie ciand#261;gand#322;ym z podgland#261;dem na and#380;ywo), zapewniajand#261;c stabilnoand#347;and#263; podczas fotografowania nawet wyjand#261;tkowo aktywnych obiektów. W jednej serii moand#380;na zarejestrowaand#263; do okoand#322;o 177 zdjand#281;and#263; JPEG (ustawienie standardowe) w peand#322;nej rozdzielczoand#347;ci, 89 skompresowanych zdjand#281;and#263; RAW lub 40 nieskompresowanych zdjand#281;and#263; RAW. Elektroniczna migawka umoand#380;liwia ciche, pozbawione wibracji fotografowanie dzikiej przyrody. Sprawdza siand#281; takand#380;e w innych sytuacjach, gdzie nawet niewielki haand#322;as moand#380;e przekreand#347;liand#263; szansand#281; na uzyskanie idealnego ujand#281;cia. Udoskonalona funkcjonalnoand#347;and#263; trybu zdjand#281;and#263; seryjnych Obrazy uchwycone w trybie serii moand#380;na wyand#347;wietlaand#263; w grupach, które moand#380;na usuwaand#263; lub zabezpieczaand#263; dotkniand#281;ciem jednego przycisku. Wiand#281;ksza pojemnoand#347;and#263; na zdjand#281;cia rejestrowane w trybie serii oraz zgodnoand#347;and#263; z noand#347;nikami UHS-II sprawiajand#261;, and#380;e ten aparat znacznie uand#322;atwia zapisywanie danych na kartach pamiand#281;ci. Przycisk Fn oraz przycisk menu pozwalajand#261; szybko zmieniaand#263; ustawienia tuand#380; po wykonaniu serii zdjand#281;and#263;, gdy zapis danych jeszcze trwa. Fotografowanie bez migotania Migotanie fluorescencyjnych i innych sztucznych and#378;ródeand#322; and#347;wiatand#322;a jest wykrywane automatycznie, a nastawa migawki zmieniana jest w celu minimalizacji wpand#322;ywu migotania na zdjand#281;cie. Pozwala to zmniejszyand#263; anomalie ekspozycji i kolorów w górnej i dolnej czand#281;and#347;ci zdjand#281;and#263; przy krótszych czasach otwarcia migawki, jak równieand#380; uniknand#261;and#263; niespójnoand#347;ci ekspozycji i kolorów miand#281;dzy zdjand#281;ciami seryjnymi, dziand#281;ki czemu moand#380;esz bez obaw robiand#263; zdjand#281;cia w pomieszczeniach. Wyraand#378;ne, naturalne, realistyczne filmy 4K Nagrywanie peand#322;noklatkowych filmów w rozdzielczoand#347;ci 4K z odczytem peand#322;nych pikseli bez and#322;and#261;czenia ich w grupy kompresuje o 2,4 razy wiand#281;cej danych niand#380; jest to wymagane w standardzie 4K (QFHD: 3840 andtimes; 2160), dziand#281;ki czemu filmy sand#261; pozbawione efektów mory i postrzand#281;pionych krawand#281;dzi. Zaawansowane przetwarzanie obrazu umoand#380;liwia nagrywanie peand#322;noklatkowych filmów 4K z zachwycajand#261;cand#261; jakoand#347;ciand#261; obrazu w zakresie pomiand#281;dzy and#347;redniand#261; a wysokand#261; czuand#322;oand#347;ciand#261; ISO, co pozwala w peand#322;ni wykorzystaand#263; moand#380;liwoand#347;ci formatu 4K w kaand#380;dym ujand#281;ciu. W razie potrzeby zamiast trybu peand#322;noklatkowego moand#380;na teand#380; wybraand#263; tryb Super 35 mm. Obsand#322;uguje szeroki zakres potrzeb zwiand#261;zanych z produkcjand#261; filmów HDR Aparat andalpha;7 III obsand#322;uguje szerokand#261; gamand#281; potrzeb produkcyjnych zwiand#261;zanych z nagrywaniem filmów HDR. Oferuje krzywe gamma S-Log3 i S-Log2, dajand#261;ce ogromnand#261; elastycznoand#347;and#263; dostosowywania obrazów za pomocand#261; korekcji kolorów w postprodukcji [1], a takand#380;e nowy profil obrazu HLG (Hybrid Log-Gamma) przyspieszajand#261;cy przepand#322;yw pracy w HDR. Korekcja kolorów nie jest jednak wymagana, aby korzystaand#263; z natychmiastowego wyand#347;wietlania wiernych obrazów wysokiej jakoand#347;ci [2] bez niedoand#347;wietlonych cieni czy przeand#347;wietlonych rozjaand#347;nieand#324; w telewizorze zgodnym ze standardem HDR (HLG). Uniwersalne funkcje nagrywania filmów Aparat andalpha;7 III oferuje szeroki zakres funkcji uand#322;atwiajand#261;cych przepand#322;yw pracy profesjonalnych filmowców, w tym miand#281;dzy innymi: czyste wyjand#347;cie HDMI, kod czasowy i bity uand#380;ytkownika (TC/UB), sterowanie nagrywaniem, wyand#347;wietlanie/ustawianie znaczników, funkcja zebry, zwolnione i przyspieszone tempo, jednoczesne nagrywanie filmów proxy, ekstrakcja i przechowywanie w osobnych pamiand#281;ciach zdjand#281;and#263; z filmu oraz wspomaganie wyand#347;wietlania gamma. Ulepszony tryb Fast Hybrid AF do nagrywania filmów Efektywne poand#322;and#261;czenie systemu AF z detekcjand#261; fazy w pand#322;aszczyand#378;nie ogniskowej oraz AF z detekcjand#261; kontrastu skutecznie ustawia ostroand#347;and#263; nawet na szybko poruszajand#261;cych siand#281; obiektach, a nastand#281;pnie pand#322;ynnie je and#347;ledzi podczas nagrywania. Pokrycie AF dla filmów obejmuje obszar obrazu niemal tak duand#380;y, jak ma to miejsce w przypadku zdjand#281;and#263;, dlatego, gdy system AF o wysokiej gand#281;stoand#347;ci nastawia ostroand#347;and#263; na obiekt podczas nagrywania filmu, aparat stale i konsekwentnie go and#347;ledzi. Trzy ustawienia prand#281;dkoand#347;ci systemu AF dajand#261; swobodand#281; korzystania z efektów spowolnionego ustawiania ostroand#347;ci podczas nagrywania filmów. Moje menu oraz nowy interfejs menu Moje menu pozwala dodaand#263; i zorganizowaand#263; maksymalnie 30 elementów menu na podstawie czand#281;stotliwoand#347;and#263; korzystania w celu ich natychmiastowego przywoand#322;ania. Istnieje teand#380; moand#380;liwoand#347;and#263; usuwania nieuand#380;ywanych elementów. Moand#380;na utworzyand#263; niestandardowe menu dostosowane do konkretnych potrzeb zwiand#261;zanych z fotografowaniem. Najwaand#380;niejsze menu aparatu andalpha;7 III zostaand#322;y przeorganizowane, aby uand#322;atwiand#263; wyszukiwanie, oraz zawierajand#261; nazwy grup i numery stron u góry ekranu. Funkcja oceny przydatna do sortowania na miejscu Istnieje moand#380;liwoand#347;and#263; oceniania fotografii za pomocand#261; gwiazdek (od 1 do 5). Oceny te mogand#261; pozostaand#263; przypisane do obrazów po ich zaimportowaniu do programu PlayMemories Home lub do nowego, komputerowego pakietu oprogramowania Imaging Edge firmy Sony. By zapobiec przypadkowym usuniand#281;ciom obrazów, do tej funkcji oraz do funkcji ochronnej moand#380;na przypisaand#263; przycisk niestandardowy (domyand#347;lnie ustawiono przycisk C3 dla funkcji ochronnej). Funkcje oceniania i ochrony mogand#261; byand#263; stosowane podczas odtwarzania plików, a grupy zdjand#281;and#263; wykonywanych w trybie ciand#261;gand#322;ym mogand#261; byand#263; sprawdzane, chronione i usuwane na miejscu lub w podróand#380;y. Szybkie dostosowywanie parametrów Ustawienia aparatu moand#380;na zarejestrowaand#263; (maksymalnie dwa w aparacie i cztery na karcie pamiand#281;ci), aby umoand#380;liwiand#263; szybki dostand#281;p za pomocand#261; pokrand#281;tand#322;a trybu pracy. Do 11 przycisków moand#380;na przypisaand#263; maksymalnie 81 funkcji, a do zdjand#281;and#263;, filmów i odtwarzania moand#380;na przypisaand#263; nawet zestawy funkcji. Funkcja wywoand#322;ania ustawienia wand#322;asnego podczas przytrzymywania przycisku pozwala na chwilowe wywoand#322;anie ustawieand#324; fotografowania przypisanych do przycisków uand#380;ytkownika, gdy dany przycisk jest przytrzymywany. Kontrastowy wizjer XGA OLED TruFinder o wysokiej rozdzielczoand#347;ci Wizjer XGA OLED Tru-Finder z ok. 2,359 mln punktów zapewnia wysokand#261; rozdzielczoand#347;and#263; i doskonaand#322;y kontrast obrazów, a takand#380;e and#347;wietnand#261; gradacjand#281; i reprodukcjand#281; kolorów. Dziand#281;ki temu jest w stanie wiernie odzwierciedlaand#263; kaand#380;dy obraz, zapewniajand#261;c doskonaand#322;and#261; widocznoand#347;ci w caand#322;ym obszarze. Powiand#281;kszenie wizjera wynosi 0,78x (pole widzenia ok. 38,5anddeg;). Powand#322;oka ZEISS T* znacznie zmniejsza liczband#281; odbiand#263; and#347;wiatand#322;a na obiektywie. Rozruch trwa okoand#322;o 40% krócej niand#380; w aparacie andalpha;7 II. Ponadto moand#380;na wybraand#263; tryb wyand#347;wietlania w wysokiej jakoand#347;ci, który gwarantuje ostrzejsze i bardziej naturalne szczegóand#322;y, maksymalnie wykorzystujand#261;c odczyt danych z przetwornika obrazu o efektywnej rozdzielczoand#347;ci 24,2 MP. Ekran dotykowy LCD umoand#380;liwia szybkie ustawianie ostroand#347;ci Ekran LCD typu 3,0 z 922 000 punktów umoand#380;liwia obsand#322;ugand#281; dotykowand#261; oraz ogland#261;danie jasnego, wyraand#378;nego i peand#322;nego szczegóand#322;ów obrazu, nawet na zewnand#261;trz. Uand#380;yj funkcji nastawiania ostroand#347;ci dotkniand#281;ciem, aby szybko ustawiand#263; ostroand#347;and#263; na wybranym punkcie, oraz panelu dotykowego, aby przesunand#261;and#263; palcem ramkand#281; ostrzenia, sprawdzajand#261;c obraz w wizjerze. Ekran LCD pochyla siand#281; w górand#281; do 107anddeg; oraz w dóand#322; do 41anddeg;, umoand#380;liwiajand#261;c wygodne trzymanie aparatu i sprawdzanie obrazów. Wbudowany w korpus 5-osiowy system stabilizacji obrazu z 5-stopniowym28 czasem otwarcia migawki Ten kompleksowy system kompensuje piand#281;and#263; rodzajów drgaand#324; aparatu, które najczand#281;and#347;ciej rozmazujand#261; zdjand#281;cia: obrót wokóand#322; osi pionowej/przechyand#322; góra/dóand#322; podczas korzystania z dand#322;uand#380;szych ogniskowych, przemieszczenie X-Y w przypadku zbliand#380;eand#324; (w tym makrofotografii), przechyand#322;y na lewo/na prawo podczas fotografowania w nocy oraz nagrywania filmów. Efektywnie osiand#261;ga on szybszy o 5 stopni28 czas otwarcia migawki, wiand#281;c aparat andalpha;7 III pozwala w peand#322;ni wykorzystaand#263; moand#380;liwoand#347;ci rejestrowania obrazów w wysokiej rozdzielczoand#347;ci oraz podgland#261;du obrazów na and#380;ywo. Ponadto wspóand#322;pracuje z obiektywami z mocowaniem typu A zamontowanymi za pomocand#261; adaptera, a takand#380;e z obiektywami z mocowaniem typu E. and#321;and#261;cze informacji o lokalizacji przez Bluetooth Aparat moand#380;na sparowaand#263; z aplikacjand#261; PlayMemories Mobile zainstalowanand#261; na zgodnym telefonie komórkowym lub tablecie, aby uzyskiwaand#263; dane o lokalizacji, zapisywaand#263; je na fotografiach oraz korygowaand#263; ustawienia daty/czasu i lokalizacji w aparacie. Aplikacja PlayMemories Home na komputerze osobistym umoand#380;liwia rozmieszczenie zaimportowanych fotografii na mapie. Bezproblemowe and#322;and#261;czenie z komputerem za poand#347;rednictwem portu USB 3.1 Gen 1 Port USB typu C obsand#322;ugujand#261;cy szybkie zand#322;and#261;cze USB 3.1 Gen 1 uand#322;atwia przesyand#322; duand#380;ych plików danych w formacie RAW do komputera, dziand#281;ki czemu moand#380;na szybko przegland#261;daand#263; obrazy na komputerze i kontynuowaand#263; fotografowanie bez opóand#378;nieand#324;. Równieand#380; ustawienie umoand#380;liwiajand#261;ce przesyand#322;anie wyand#322;and#261;cznie plików JPEG do komputera umoand#380;liwia szybsze sprawdzanie zdjand#281;and#263; przy uand#380;yciu komputera po fotografowaniu w trybie ciand#261;gand#322;ym, poniewaand#380; aparat nie musi wysyand#322;aand#263; duand#380;ych iloand#347;ci danych w formacie RAW. Dand#322;ugi czas pracy akumulatora pozwala nagrywaand#263; dand#322;uand#380;sze filmy Akumulator NP-FZ100 ma o ok. 2,2 razy wiand#281;kszand#261; pojemnoand#347;and#263; niand#380; akumulator NP-FW50, dziand#281;ki czemu pozwala zrobiand#263; okoand#322;o 710 zdjand#281;and#263; po jednokrotnym peand#322;nym naand#322;adowaniu. Ponadto opcjonalny uchwyt VG-C3EM pomieand#347;ci dwa akumulatory. Porty USB typu C oraz Multi/Micro USB pozwalajand#261; na wykorzystanie zewnand#281;trznych, mobilnych akumulatorów, celem zapewnienia dodatkowego zasilania aparatu podczas dand#322;uand#380;szego nagrywania. Jeszcze wiand#281;kszy komfort oferujand#261; akcesoria, takie jak pilot podand#322;and#261;czany za poand#347;rednictwem portu Multi/Micro USB, podczas gdy zasilanie jest dostarczane przez port USB typu C. Opcjonalna and#322;adowarka BC-QZ1 umoand#380;liwia szybsze and#322;adowanie niand#380; przez USB. Dwa gniazda obsand#322;ugujand#261;ce UHS-II Ten aparat jest wyposaand#380;ony w dwa gniazda na karty SD (obsand#322;ugujand#261;ce UHS-II - umoand#380;liwiajand#261;ce szybkie zapisywanie danych) i SD/Memory Stick. Dwie karty znajdujand#261;ce siand#281; w gniazdach mogand#261; zostaand#263; uand#380;yte do jednoczesnego lub naprzemiennego zapisu danych, oddzielenia danych w formacie RAW od JPEG lub zdjand#281;and#263; z filmów oraz do kopiowania danych pomiand#281;dzy kartami. Osand#322;ona karty pamiand#281;ci jest blokowana, aby zapobiec przypadkowemu otwarciu. Wysoka wytrzymaand#322;oand#347;and#263; i sprawne dziaand#322;anie w trudnych warunkach Aparat andalpha;7 III dziaand#322;a niezawodnie w trudnych warunkach. Jego korpus zostaand#322; wzmocniony poprzez zastosowanie lekkiej górnej i przedniej pokrywy oraz wewnand#281;trznej ramy ze stopu magnezu o wysokiej sztywnoand#347;ci. Liczba and#347;rub zabezpieczajand#261;cych mocowanie obiektywu zostaand#322;a zwiand#281;kszona do szeand#347;ciu w celu zapewnienia trwaand#322;oand#347;ci. Gand#322;ówne przyciski i pokrand#281;tand#322;a zostaand#322;y uszczelnione. Uszczelniony zostaand#322; caand#322;y korpus urzand#261;dzenia, by ograniczyand#263; dostawanie siand#281; kurzu i wilgoci do wnand#281;trza. Sterowanie i udostand#281;pnianie jednym dotkniand#281;ciem Sterowanie jednym dotkniand#281;ciem pozwala zmieniand#263; smartfon lub tablet w wizjer lub pilot. Udostand#281;pnianie jednym dotkniand#281;ciem pozwala przesyand#322;aand#263; zdjand#281;cia/filmy do pamiand#281;ci urzand#261;dzenia w celu udostand#281;pniania ich w serwisie spoand#322;ecznoand#347;ciowym. Wystarczy zainstalowaand#263; aplikacjand#281; PlayMemories Mobile na urzand#261;dzeniu z systemem Android i technologiand#261; NFC za poand#347;rednictwem sieci Wi-Fi, a nastand#281;pnie przyand#322;oand#380;yand#263; urzand#261;dzenie do aparatu, aby je poand#322;and#261;czyand#263;. Bez NFC moand#380;na parowaand#263; urzand#261;dzenia dziand#281;ki zgodnoand#347;ci z kodami QR. Nowe oprogramowanie Imaging Edge firmy Sony Pakiet oprogramowania Imaging Edge uand#322;atwia podniesienie jakoand#347;ci obrazu oraz efektywnoand#347;ci produkcji, umoand#380;liwiajand#261;c precyzyjne dostosowanie obrazów w formacie RAW. Tryb "Pilot" pozwala zdalnie sterowaand#263; nagrywaniem, podgland#261;dajand#261;c sceny w czasie rzeczywistym na ekranie komputera; tryb "Edycja" umoand#380;liwia obróbkand#281; danych w formacje RAW w celu uzyskania wysokiej jakoand#347;ci zdjand#281;and#263;; natomiast za pomocand#261; trybu "Przegland#261;danie" moand#380;na wyand#347;wietlaand#263;, oceniaand#263; i wybieraand#263; zdjand#281;cia z listy ujand#281;and#263;.

Specyfikacja

Podstawowe informacje

Producent
 • Sony
Rodzaj
 • body
Rozdzielczość efektywna
 • 24,2 Mpix
Stabilizacja obrazu
 • Ze stabilizacją obrazu
Rozdzielczość filmów
 • 4096 x 2160
Rozmiar matrycy
 • 24 x 36 mm
Maksymalna szybkość zdjęć w serii
 • 10 kl./s
Zoom optyczny
 • 30x
Maksymalna rozdzielczość
 • 6000 x 4000
Lampa błyskowa
 • Możliwość podpięcia
Karty pamięci
 • Memory Stick Pro Duo
 • SD
 • SDHC
 • SDXC
 • microSDHC
 • microSDXC
 • microSD
 • Memory Stick Pro-HG Duo
 • Memory Stick Micro
Wizjer
 • Z wizjerem
Rozmiar wyświetlacza LCD
 • 3"
Rodzaj matrycy
 • CMOS
Szybkość migawki
 • 1/8000
Zasilanie
 • Akumulator dedykowany
Funkcje
 • Auto ISO
 • Tryb panoramy
 • Histogram
 • Focus peaking
Maksymalna wartość czułości ISO
 • 204800
Rodzaj migawki
 • Cyfrowa
Złącza i porty
 • mini HDMI
Model
 • Alpha A7 III
Komunikacja
 • Bluetooth
 • NFC
 • Wi-Fi
Cechy dodatkowe
 • Obsługa formatu RAW
 • Niestandardowy balans bieli
Waga
 • 650 g
Wysokość
 • 95,6 mm
Szerokość
 • 126,9 mm
Głębokość
 • 73,7 mm
Kolor
 • Czarne

Opinie Sony A7 III Czarny Body Nowy Sącz

Na liście znajdują się opinie, które zostały zweryfikowane (potwierdzone zakupem) i oznaczone są one zielonym znakiem Zaufanych Opinii. Opinie niezweryfikowane nie posiadają wskazanego oznaczenia.

Ocena ogólna
4,88 na podstawie 216 opinii
 • Syos
  5
  Opinia została napisana przez użytkownika, który kupił produkt.
  Cóż mogę napisać aby nie zostało to odebrane jak reklama. Rewelacyjny sprzęt. Szybkość AF powala, oczywiście z odpowiednim obiektywem. Zdjęcie zrobione przy ISO 10000 i wywołane do formatu 10x15cm rewelacja, nawet tak zwani "znawcy tematu" uznali iż było zrobione przy ISO ok 1600. Bateria rewelacja, na zleceniu ślubnym działała od godziny 15.00 do 24.00 !!!! Jestem mega zadowolony.
 • Anna
  5
  Opinia została napisana przez użytkownika, który kupił produkt.
  Piękny balans bieli i kolorystyka. Wizjer i wyświetlacz pozwalają na szybki i precyzyjny dobór jasności i przesłony tak aby na zdjęciu uzyskać oczekiwany efekt. Wizjer oczny jest elektroniczny więc nie dorównuje odbiorem rzeczywistości lustrzankom, ale pozwala jak wspomniałam na rzeczywisty pogląd na ustawioną jasnosć. Aparat nie sprawdza się idealnie przy zdjęciach pod słońce, ale domyślam się, że tu znaczenie ma także obiektyw. Aparat jest bardzo poręczny i dobrze wykonany. Polecam.
  • funkcjonalność
  • jakość zdjęć
  • wykonanie
 • y...x
  4,5
  Opinia została napisana przez użytkownika, który kupił produkt.
  Fantastyczny aparat, o niesamowitych możliwościach. Świetna plastyka obrazu, doskonały system AF, nieprawdopodobne możliwości pracy w słabych warunkach oświetleniowych. Długa praca na baterii, świetna jakość wykonania. Odjąłem pół gwiazdki z uwagi na nieintuicyjne menu, na szczęście nie jest to aż taki problem - dzięki ogromnym możliwościom konfiguracji zarówno własnego menu jak i większości przycisków na korpusie - można skonfigurować sobie aparat tak, aby korzystanie z niego było przyjemnością.
  • celny
  • szybki af
  • eye af ludzi i zwierząt
  • funkcjonalność
  • jakość zdjęć
  • jakość zdjęć w jpeg i raw
  • niewiarygodnie rozbudowane menu
  • niskie szumy
  • szybki autofocus
  • szybkość działania
  • wykonanie
  • nie poręczne menu
 • michal
  5
  Opinia została napisana przez użytkownika, który kupił produkt.
  Świetny aparat fotograficzny z bardzo rozbudowanymi opcjami filmowania. Fajna 5-osiowa stabilizacja obrazu i bardzo dobre, jasne obiektywy od Samyang i od Sigmy. Bardzo małe zaszumienie na wysokich wartościach ISO. Możliwość edycji własnych profili obrazu filmowego. Za te pieniądze to świetna okazja. Na dodatek bardzo wydajny system autofokusa.
  • funkcjonalność
  • jakość zdjęć
  • szybkość działania
  • wykonanie
 • Marcin
  5
  Opinia została napisana przez użytkownika, który kupił produkt.
  Myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać tego aparatu. Nagrody i recenzje mówią same za siebie. A ja się z nimi w pełni zgadzam. Jakość obrazka w połączeniu z dobrym obiektywem po prostu powala. Jedyną wadą może być cena. Ale jeśli ktoś spróbował już fotografii i złapał bakcyla, to nie będzie żałował :)
  • funkcjonalność
  • jakość zdjęć
  • szybkość działania
  • wykonanie