Tadalafil Maxon 10mg 2 tabl. Jedwabne

4,62
257 opinii

Wskazania: Tadalafil Maxon jest lekiem przeznaczonym dla dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia w stopniu wystarczającym dla osiągnięcia satysfakcjonującego stosunku płciowego. Wykazano, że tadalafil znacznie poprawia zdolność …

od 32,59 Najbliżej: 35 km

Liczba ofert: 1

Oferta sklepu

Opis

Wskazania: Tadalafil Maxon jest lekiem przeznaczonym dla dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia w stopniu wystarczającym dla osiągnięcia satysfakcjonującego stosunku płciowego. Wykazano, że tadalafil znacznie poprawia zdolność uzyskania wzwodu (erekcji) odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego. Działanie: Tadalafil Maxon zawiera substancję czynną tadalafil, który należy do grupy leków zwanych „inhibitorami fosfodiesterazy typu 5” (PDE5). Po stymulacji seksualnej Tadalafil Maxon wspomaga rozszerzenie naczyń krwionośnych członka umożliwiając napływ krwi i doprowadzając do erekcji. Tadalafil Maxon nie pomaga pacjentom, u których nie występują zaburzenia erekcji. Warunkiem skuteczności leku Tadalafil Maxon jest stymulacja seksualna. Pacjent i jego partnerka powinni pamiętać o pobudzeniu seksualnym, tak samo jak w przypadku, gdy pacjent nie zażywa leku na zaburzenia erekcji. Dawkowanie: tabletki leku Tadalafil Maxon są przeznaczone do stosowania doustnego tylko u mężczyzn. Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody. Tabletki można zażywać niezależnie od posiłków. Zalecana dawka to jedna tabletka 10 mg, przyjmowana przed planowaną aktywnością seksualną. W przypadku wrażenia, że działanie leku Tadalafil Maxon jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania. Tabletki leku Tadalafil Maxon są przeznaczone do przyjmowania doustnego. Lek Tadalafil Maxon można przyjąć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną. Lek Tadalafil Maxon może jeszcze być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki. Tadalafil Maxon jest przeznaczony do stosowania przed planowaną aktywnością seksualną. Lek należy stosować doraźnie, w miarę potrzeby. Nie stosować częściej niż 1 raz w tygodniu. Leku Tadalafil Maxon nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń erekcji. Leku Tadalafil Maxon nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5. Przez 48 godzin po przyjęciu leku Tadalafil Maxon nie wolno przyjmować leków zawierających syldenafil stosowanych w leczeniu zaburzeń erekcji lub w leczeniu nadciśnienia płucnego. Leku Tadalafil Maxon nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji. Ważne jest, aby mieć świadomość, że warunkiem skuteczności leku Tadalafil Maxon jest stymulacja seksualna. Pacjent i jego partnerka powinni pamiętać o pobudzeniu seksualnym, tak samo jak w przypadku, gdy pacjent nie zażywa leków na zaburzenia erekcji. Spożywanie alkoholu może wpływać na zdolność pacjenta do uzyskania erekcji i może spowodować przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Jeżeli pacjent przyjął lek Tadalafil Maxon lub planuje jego przyjęcie, nie powinien spożywać dużych ilości alkoholu (stężenie alkoholu we krwi 0,08% lub powyżej), ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia zawrotów głowy przy wstawaniu. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki. Skład: 1 tabletka zawiera: substancję czynną: 10 mg tadalafilu. Pozostałe składniki: rdzeń tabletki: laktoza jednowodna (patrz koniec punktu 2), celuloza mikrokrystaliczna, powidon K 30, poloksamer typ 188, sodu laurylosiarczan, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Otoczka: alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172) żelaza tlenek czerwony (E 172). Przeciwwskazania: nie stosować leku Tadalafil Maxon: jeśli pacjent ma uczulenie na tadalafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; jeśli pacjent przyjmuje azotany organiczne w jakiejkolwiek postaci lub inne donory tlenku azotu, np. azotyn amylu. Jest to grupa leków („azotany”) stosowanych w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”); jeśli lekarz zalecił pacjentowi unikać aktywności seksualnej; jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca lub w ciągu ostatnich 90 dni pacjent przebył zawał serca; jeśli pacjent przebył udar w ciągu ostatnich 6 miesięcy; jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie krwi lub niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi, lub niekontrolowane zaburzenia rytmu serca; jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION), określaną jako „porażenie oka”; jeśli pacjent przyjmuje riocyguat. Ostrzeżenia i środki ostrożności: przed rozpoczęciem stosowania leku Tadalafil Maxon należy skorzystać z dołączonego do opakowania narzędzia diagnostycznego (ankiety). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Należy pamiętać, że aktywność seksualna łączy się z pewnym ryzykiem, ponieważ stanowi ona dodatkowe obciążenie dla serca. W przypadku wynikającego z narzędzia diagnostycznego (ankiety) braku możliwości zastosowania leku Tadalafil Maxon z powodu problemów z sercem, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Pacjent przed przyjęciem leku powinien poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli występuje którykolwiek z poniższych przypadków: niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (nieprawidłowy kształt czerwonych krwinek); szpiczak mnogi (nowotwór szpiku kostnego); białaczka (nowotwór komórek krwi); jakiekolwiek zniekształcenie członka; ciężkie choroby wątroby; ciężkie choroby nerek. Nie wiadomo, czy lek Tadalafil Maxon jest skuteczny u pacjentów: po przebytych zabiegach chirurgicznych w obrębie miednicy; po całkowitym lub częściowym usunięciu gruczołu krokowego, podczas którego nerwy gruczołu krokowego są przecinane (radykalna prostatektomia bez oszczędzania nerwów). Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Tadalafil Maxon i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. U niektórych pacjentów przyjmujących tadalafil obserwowano pogorszenie lub nagłą utratę słuchu. Chociaż nie wiadomo, czy zdarzenie to ma bezpośredni związek ze stosowaniem tadalafilu, jeśli wystąpi pogorszenie lub nagła utrata słuchu, należy przerwać stosowanie leku Tadalafil Maxon i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Leku Tadalafil Maxon nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń erekcji. Leku Tadalafil Maxon nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5. Przez 48 godzin po przyjęciu leku Tadalafil Maxon nie wolno przyjmować leków zawierających syldenafil stosowanych w leczeniu zaburzeń erekcji lub w leczeniu nadciśnienia płucnego. Leku Tadalafil Maxon nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji. Tadalafil Maxon nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet. Tadalafil Maxon nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Lek Tadalafil Maxon zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek Tadalafil Maxon zawiera sód. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”. Interakcje z innymi lekami: przed zastosowaniem leku Tadalafil Maxon należy skorzystać z narzędzia diagnostycznego (ankiety). W przypadku wątpliwości należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Nie wolno przyjmować leku Tadalafil Maxon w przypadku stosowania azotanów. Tadalafil Maxon może wpływać na działanie niektórych leków lub inne leki mogą wpływać na działanie leku Tadalafil Maxon. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli przyjmuje się następujące leki: leki blokujące receptory ?-adrenergiczne (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi lub objawów ze strony układu moczowego spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego); inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi; riocyguat; inhibitory 5-alfa-reduktazy (stosowane w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego); leki, takie jak ketokonazol w tabletkach (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych) i inhibitory proteazy (np. rytonawir, sakwinawir) stosowane w leczeniu AIDS lub zakażenia wirusem HIV; fenobarbital, fenytoina i karbamazepina (leki przeciwdrgawkowe); ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna (antybiotyki) lub itrakonazol (lek przeciwgrzybiczy); inne metody leczenia zaburzeń erekcji. U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki obniżające ciśnienie krwi, może dochodzić do spadku ciśnienia krwi, szczególnie podczas szybkiego wstawania lub siadania. W razie wystąpienia objawów niskiego ciśnienia krwi (zawrotów głowy, zamroczenia, wrażenia nadchodzącego omdlenia) należy przede wszystkim położyć się lub usiąść i poczekać do ustąpienia objawów, pomóc może również wypicie wody, zaczerpnięcie świeżego powietrza, napięcie mięśni brzucha, krzyżowanie nóg. Należy unikać szybkiego wstawania lub siadania. Sok grejpfrutowy może wpływać na skuteczność leku Tadalafil Maxon i dlatego spożywając go należy zachować ostrożność. Aby uzyskać więcej informacji należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Ciąża i karmienie piersią: lek Tadalafil Maxon nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: u niektórych mężczyzn zażywających tadalafil podczas badań klinicznych zgłaszano występowanie zawrotów głowy, dlatego należy poznać swoją reakcję na tabletki przed podjęciem decyzji o prowadzeniu samochodu lub obsługiwaniu maszyn. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Specyfikacja

Podstawowe informacje

Marka
 • Adamed Pharma
Rodzaj rejestracji
 • Lek OTC
Wskazanie
 • Potencja
Pojemność
 • 2tabl
Postać
 • Tabletki
Wyrób medyczny
 • Wyrób medyczny lub wyrób medyczny do diagnostyki in-vitro

Opinie Tadalafil Maxon 10mg 2 tabl. Jedwabne

Na liście znajdują się opinie, które zostały zweryfikowane (potwierdzone zakupem) i oznaczone są one zielonym znakiem Zaufanych Opinii. Opinie niezweryfikowane nie posiadają wskazanego oznaczenia.

Ocena ogólna
4,62 na podstawie 257 opinii
 • Cezary
  5
  Opinia została napisana przez użytkownika, który kupił produkt.
  Dobra cena. 100% zgodności z zamówieniem. Szybka realizacja
 • s...2
  5
  Opinia została napisana przez użytkownika, który kupił produkt.
  Dziala bardzo dobrze za niska cene . Dprawdzilem na ceneo
  • skuteczność
  • szybkość działania
  • wydajność
 • m...s
  5
  Opinia została napisana przez użytkownika, który kupił produkt.
  Produkt zgodny z opisem. Gorąco polecam !!!
 • m...a
  3,5
  Opinia została napisana przez użytkownika, który kupił produkt.
  Słabszy od 50mg sildenafilu ale dłuższy efekt
 • r...z
  4,5
  Opinia została napisana przez użytkownika, który kupił produkt.
  Działa w sprzyjających warunkach i dobrej atmosferze.
  • skuteczność
  • szybkość działania
  • wydajność