NiQuitin 21mg/24h 7 plastrów przeźroczystych Jedwabne

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO NiQuitin 21 mg/24 godz. (114 mg) system transdermalny 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Nicotinum Jeden plaster o powierzchni 22 cm2 zawiera 114 mg nikotyny i dostarcza 21 mg nikotyny w ciągu 24 godzin. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ …

od 84,46 Najbliżej: 35 km

Liczba ofert: 1

Oferta sklepu

Opis

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO NiQuitin 21 mg/24 godz. (114 mg) system transdermalny 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Nicotinum Jeden plaster o powierzchni 22 cm2 zawiera 114 mg nikotyny i dostarcza 21 mg nikotyny w ciągu 24 godzin. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA System transdermalny 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania NiQuitin jest wskazany do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, takich jak: uczucie głodu nikotynowego, nerwowość, niepokój, drażliwość, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, zwiększenie apetytu, łagodne zaburzenia somatyczne (bóle głowy, bóle mięśni, zaparcie, zmęczenie), związanych z rzucaniem palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe preparat NiQuitin należy stosować jednocześnie z programem wspierającym rzucenie palenia. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Plastry należy stosować według poniższych wskazówek. Przed rozpoczęciem terapii należy zaprzestać palenia tytoniu. Podczas trwania terapii nie należy palić papierosów ani przyjmować nikotyny w innej formie. Palenie nawet niewielkiej ilości tytoniu podczas próby zerwania z nałogiem może doprowadzić do nawrotu nałogu. Nie należy przekraczać zalecanego dawkowania. Dorośli (także osoby w podeszłym wieku) NiQuitin należy stosować jeden raz na dobę, zawsze o tej samej porze i możliwie szybko po przebudzeniu się. Plaster należy nakleić na nieowłosioną, czystą i suchą skórę na górnej części tułowia lub górnej zewnętrznej części ramienia. Plastra nie należy zdejmować przed upływem 24 godzin. NiQuitin należy zastosować natychmiast po wyjęciu z ochronnego opakowania. Plastra nie należy stosować na skórę, która jest uszkodzona, zaczerwieniona czy podrażniona. Po upływie 24 godzin, zużyty plaster należy zdjąć i przykleić nowy na inne miejsce na skórze. Jednego plastra nie należy stosować dłużej niż 24 godziny z powodu zmniejszonej dostępności nikotyny po upływie tego czasu. Na miejsca po zużytym plastrze nie należy naklejać nowego plastra przed upływem co najmniej tygodnia. Nie należy stosować dwóch plastrów jednocześnie. Plaster NiQuitin należy zastosować bezpośrednio po wyjęciu go z saszetki. Po zastosowaniu należy unikać dotykania okolic oczu i nosa oraz umyć ręce wodą bez użycia mydła. Plaster można usunąć przed snem. Jednakże stosowanie plastra przez 24 godziny hamuje poranną potrzebę palenia tytoniu. Kurację lekiem NiQuitin rozpoczyna się zwykle od dawki 21 mg/24 godz. i zmniejsza dawki według następującego schematu: Dawka Czas trwania Stopień 1 NiQuitin 21 mg/24 godz. Pierwsze 6 tygodni Stopień 2 NiQuitin 14 mg/24 godz. Następne 2 tygodnie Stopień 3 NiQuitin 7 mg/24 godz. Ostatnie 2 tygodnie Osobom palącym niewiele papierosów (nie więcej niż 10 papierosów dziennie) zaleca się rozpoczęcie terapii od 2 stopnia (14 mg/24 godz.) przez okres 6 tygodni, a następnie zmniejszenie dawki do 7 mg/24 godz. przez ostatnie dwa tygodnie. Jeżeli u pacjentów rozpoczynających leczenie od preparatu NiQuitin w dawce 21 mg/24 godz. wystąpiły nasilone objawy niepożądane, które nie ustąpiły po kilku dniach, zaleca się zmniejszenie dawki do 14 mg/24 godz.. W takim przypadku preparat NiQuitin 14 mg należy stosować przez 6 tygodni a następnie należy zmniejszyć dawkę do 7 mg/24 godz. i kontynuować leczenie przez okres 2 tygodni. Aby osiągnąć optymalne działanie, należy zastosować pełne, dziesięciotygodniowe lub ośmiotygodniowe leczenie. Terapii nie należy przedłużać poza okres 10 tygodni. Jeżeli kuracja nie przyniosła oczekiwanego rezultatu (np. pacjent nie przestał palić lub zaczął ponownie), należy rozważyć możliwość zastosowania dalszego leczenia. Dzieci Bezpieczeństwa i skuteczności leczenia nie ustalono u palących dzieci i młodzieży. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. 4.3 Przeciwwskazania Plastry NiQuitin są przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na nikotynę lub którykolwiek ze składników plastra oraz u dzieci. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Dawka nikotyny obecna w zużytych i nowych plastrach może być szkodliwa dla dzieci. Dlatego też, preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i uważnie pozbywać się zużytych plastrów. NiQuitin może spowodować kontaktowe podrażnienie. Preparat należy stosować ostrożnie, a szczególnie unikać kontaktu plastra z oczami i nosem. Po użyciu plastra, należy dokładnie umyć ręce wyłącznie wodą, bez mydła, gdyż może ono spowodować zwiększenie wchłaniania nikotyny. Środki ostrożności Z chwilą rozpoczęcia terapii pacjent powinien zaprzestać palenia i stosowania innych preparatów zawierających nikotynę. Palenie tytoniu lub stosowanie jakiegokolwiek innego źródła nikotyny podczas terapii plastrami NiQuitin stanowi potencjalne ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze względu na sumowanie się nikotyny zawartej w tytoniu lub środkach nikotynozastępczych z nikotyną uwalnianą z plastra. W przypadku wystąpienia klinicznie znaczących zaburzeń krążenia lub innych objawów niepożądanych związanych z przyjmowaniem nikotyny należy zmniejszyć dawkę preparatu lub przerwać terapię. W przypadku jednoczesnego stosowania wraz z preparatem NiQuitin innych leków może wystąpić konieczność modyfikacji ich dawkowania (patrz pkt. 4.5). Preparatu NiQuitin nie należy stosować dłużej niż 10 tygodni. Pacjenci nie powinni być dłużej leczeni preparatem, ponieważ nikotyna przyjmowana długotrwale może być toksyczna i powodować uzależnienie. Sporadycznie, podczas stosowania plastrów z nikotyną, obserwowano tachykardię. Cukrzyca: stężenie glukozy we krwi może ulegać zmianom podczas rzucania palenia, zarówno w czasie stosowania nikotynowej terapii zastępczej, jak i bez takiej kuracji. Osoby chore na cukrzycę powinny badać stężenie cukru we krwi podczas stosowania plastrów NiQuitin. Pacjentom hospitalizowaym ze względu na przebyty zawał mięśnia sercowego, ciężkie zaburzenia rytmu lub incydenty naczyniowo-mózgowe, którzy są w opinii lekarza niestabilni hemodynamicznie, zaleca się zaprzestanie palenia bez użycia środków farmakologicznych. Jeżeli jednak pacjent nie rzuci w ten sposób palenia, można rozważyć zastosowanie plastrów zawierających nikotynę. Jednakże ze względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania plastrów w tej grupie pacjentów, rozpoczęcie leczenia może nastąpić jedynie pod kontrolą lekarską. Po opuszczeniu szpitala pacjenci mogą normalnie stosować nikotynową terapię zastępczą. W razie pojawienia się klinicznie znaczącego nasilenia objawów sercowo-naczyniowych lub innych działań mających związek z podawaniem nikotyny, należy zastosować plaster zawierający mniejszą dawkę leku lub przerwać jego stosowanie. Preparat należy ostrożnie stosować u pacjentów z: chorobami sercowo- naczyniowymi (np. niestabilną dławicą piersiową, dławicą Prinzmetala, niewydolnością serca, niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, ciężką arytmią), po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego lub udarze niedokrwiennym mózgu, chorobami przebiegającymi ze skurczem naczyń, ciężką chorobą naczyń obwodowych, z zaburzeniami krążenia mózgowego, atopowym zapaleniem skóry lub egzemą (z powodu miejscowej nadwrażliwości na plaster), umiarkowaną do ciężkiej niewydolnością wątroby lub nerek, czynnym wrzodem żołądka lub dwunastnicy, z nadczynnością tarczycy, guzem chromochłonnym nadnerczy lub cukrzycą. W przypadku ciężkich, utrzymujących się powyżej 4 dni miejscowych reakcji w miejscu aplikacji (np. ciężkiego rumienia, świądu, opuchlizny) lub uogólnionych reakcji skórnych (np. pokrzywka, ogólna wysypka skórna), należy przerwać stosowanie plastra NiQuitin. Wystąpienie takich objawów może być bardziej prawdopodobne u osób, u których w przeszłości wystąpiło zapalenie skóry. Pacjenci z alergią kontaktową na plaster NiQuitin powinni zostać ostrzeżeni, że w wyniku narażenia na inne produkty zawierające nikotynę lub po zapaleniu papierosa może u nich wystąpić ciężka reakcja. 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Nie stwierdzono klinicznie potwierdzonych interakcji pomiędzy nikotynową terapią zastępczą i innymi stosowanymi jednocześnie lekami. Specjaliści opieki medycznej powinni jednak pamiętać, że samo rzucenie palenia może wymagać zmodyfikowania niektórych terapii. 4.6 Ciąża i laktacja Palenie tytoniu związane m.in. z podażą nikotyny ma wyraźnie szkodliwy wpływ na zdrowie kobiety ciężarnej i płodu (mała masa urodzeniowa, zwiększone ryzyko poronienia, zwiększona śmiertelność okołoporodowa). Pacjentkom ciężarnym należy doradzić, aby spróbowały rzucić palenie bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej. Jeżeli rzucenie palenia w ten sposób się nie powiedzie, rozpoczęcie leczenia za pomocą plastrów z nikotyną może nastąpić jedynie po konsultacji z lekarzem. Kobiety karmiące piersią mogą stosować plastry z nikotyną, ponieważ ilość nikotyny przenikająca do mleka jest niewielka i stanowi mniejsze zagrożenie niż palenie papierosów. 4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu Nie jest znany wpływ plastrów NiQuitin na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. 5 4.8 Działania niepożądane Do najczęściej występujących działań niepożądanych po zastosowaniu plastrów NiQuitin należą reakcje skórne w miejscu aplikacji. Inne działania niepożądane mogą mieć związek z farmakologicznym działaniem nikotyny lub zespołem odstawiennym wynikającym z zaprzestania palenia (patrz Właściwości farmakodynamiczne). Niektóre ze stwierdzonych objawów, np. depresja, rozdrażnienie, nerwowość, niepokój, zmienność nastroju, lęk, senność, zaburzenia koncentracji, bezsenność i zaburzenia snu mogą być spowodowane zespołem odstawiennym związanym z zaprzestaniem palenia. U osób, które zaprzestały palenia w jakikolwiek sposób mogą wystąpić: osłabienie, bóle głowy, zawroty głowy, kaszel lub objawy grypopodobne. W badaniach klinicznych i danych zebranych po wprowadzeniu preparatu do obrotu zanotowano następujące działania niepożądane. Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często: nadwrażliwość* Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne Zaburzenia psychiczne Bardzo często: zaburzenia snu, w tym koszmary senne i bezsenność Często: nerwowość Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często: ból głowy, zawroty głowy Często: drżenie Zaburzenia serca Bardzo często: kołatanie serca Niezbyt często: tachykardia Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: duszność, zapalenie gardła, kaszel Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: nudności, wymioty Często: niestrawność, ból w nadbrzuszu, biegunka, suchość błon śluzowych jamy ustnej, zaparcia Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: wzmożona potliwość Bardzo rzadko: alergiczne zapalenie skóry*, kontaktowe zapalenie skóry*, nadwrażliwość na światło słoneczne Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: ból stawów, ból mięśni Dolegliwości ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często: reakcje w miejscu aplikacji plastra* Często: ból w klatce piersiowej, ból kończyn, ból, osłabienie, zmęczenie/ złe samopoczucie Niezbyt często: objawy grypopodobne * Większość reakcji skórnych ma łagodny przebieg i ustępuje szybko po usunięciu plastra. Mogą wystąpić ból lub uczucie ciężkości w kończynach lub innym miejscu gdzie zastosowano plaster (np. w klatce piersiowej). Częstości występowania są określone jako: bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów), często (występujące u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż u 1 na 100 pacjentów), niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż u 1 na 1 000 pacjentów), rzadko (występujące u mniej niż 1 na 1 000, ale u więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów), bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów). Najczęstsze reakcje skórne w miejscu zastosowania plastra to: przemijająca wysypka, świąd, uczucie pieczenia i palenia, uczucie drętwienia, obrzęk, ból i pokrzywka. Zanotowano również reakcje nadwrażliwości, m.in. alergiczne zapalenie skóry i kontaktowe zapalenie skóry. W przypadku nasilonych lub długotrwałych reakcji w miejscu aplikacji plastra (np. silnego rumienia, swędzenia lub obrzęku) lub uogólnionych reakcji skórnych (np. pokrzywka lub wysypka skórna) pacjentom należy zalecić zaprzestanie stosowania plastrów i kontakt z lekarzem. 6 W przypadku klinicznie znaczącego nasilenia dolegliwości układu sercowo-naczyniowego lub innych działań niepożądanych związanych z nikotyną, należy zastosować plaster zawierający mniejszą dawkę leku lub przerwać jego stosowanie.

Specyfikacja

Podstawowe informacje:

Marka
 • Niquitin
Rodzaj rejestracji
 • Lek OTC
Pojemność
 • 7 plastrów
Postać
 • Plastry

Opinie NiQuitin 21mg/24h 7 plastrów przeźroczystych Jedwabne

Na liście znajdują się opinie, które zostały zweryfikowane (potwierdzone zakupem) i oznaczone są one zielonym znakiem Zaufanych Opinii. Opinie niezweryfikowane nie posiadają wskazanego oznaczenia.

Ocena ogólna
4,72 na podstawie 1149 opinii
 • MARIA
  4
  Opinia została napisana przez użytkownika, który kupił produkt.
  Jeden z lepszych produktów na rynku, jeśli chodzi o preparaty pomagające rzucić palenie, dość drogie lecz skuteczne. Warto kupić przez internet bo w aptekach stacjonarnych bywa nawet 20 zł różnicy w opakowaniu. Dużym minusem jest odklejanie się brzegów, najlepiej sobie poradzić podklejając jakimś plastrem.
  • likwiduje głód nikotynowy
  • łatwa aplikacja
  • skuteczne
  • skuteczność
  • cena adekwatna do ceny papierosów
  • natychmiast łagodzi głód nikotynowy
  • skuteczne i natychmiastowo łagodzi głód
  • szybkość działania
  • taniej jak fajki
  • wydajność
 • Anita
  4
  Opinia została napisana przez użytkownika, który kupił produkt.
  Działanie plastrów dobre. Beznadziejne przyklejanie. Plaster jest zbyt gruby i na brzegach się odkleja. Muszę wzmacniać normalnym plastrem aby się nie odkleił. Zaznaczam, że przyklejam zgodnie z zaleceniami producenta. W porównaniu z nicorette, jakość wykonania znacznie gorsza, natomiast cena korzystniejsza.
 • Beatlesiak
  5
  Opinia została napisana przez użytkownika, który kupił produkt.
  Wczoraj się "okleiłem", decyzję podjąłem z ciekawości czy to nie jest "ściema" tzn. bez silnego postanowienia rzucenia palenia (przeszło 30 lat w nałogu - ponad 20 szt. dziennie, fajnie jeśli się uda zejść do kilku dziennie) no i jakoś tak wyszło, że za chwilę minie doba, a ja spaliłem 2 papierosy... POLECAM!!!
  • skuteczne
  • skuteczność
  • szybkość działania
  • wydajność
 • a...i
  4
  Opinia została napisana przez użytkownika, który kupił produkt.
  Odrobinę zmniejsza głód, jednak bez silnej woli się nie obejdzie. Gwiazdka mniej za to że plaster przy krawędziach potrafi się odklejać, zostawia ślady po kleju i lepiej go nie wąchać, bo nie pachnie zbyt ciekawie... Z samymi plastrami może być trudno rzucić, zaopatrzcie się również w cytyzynę.
  • skuteczne
  • skuteczność
  • wydajność
  • szybkość działania
 • P...k
  4
  Opinia została napisana przez użytkownika, który kupił produkt.
  Plaster się sprawdza mąż nie pali ale jesteśmy dalej w trakcie kyracjikońvzymy stopień 1 i przechodzimy do 2 nie wiem jak będzie gdy zakończymy całą kuracje Ale plaster się odkleja i trzeba go dodatkowo podklejać przylepcem najlepiej z viskoplast bo najlepiej się trzyma skóry