Zdjęcie Podstawy zarządzania organizacjami - Griffin Ricky W. - Gdynia

Podstawy zarządzania organizacjami - Griffin Ricky W. Gdynia

Nowe, zmienione i uaktualnione wydanie podrand#281;cznika, z którego skorzystaand#322;y juand#380; ponad dwa miliony studentów przygotowujand#261;cych siand#281; do kariery w biznesie. Autor zachowujand#261;c wszystkie zasadnicze treand#347;ci kompleksowej publikacji, które w …

od 92,88 zł Najbliżej: 0,8 km

Stan: nowy

Liczba ofert: 12

Dostępnych od ręki: 0

Opis

Nowe, zmienione i uaktualnione wydanie podrand#281;cznika, z którego skorzystaand#322;y juand#380; ponad dwa miliony studentów przygotowujand#261;cych siand#281; do kariery w biznesie. Autor zachowujand#261;c wszystkie zasadnicze treand#347;ci kompleksowej publikacji, które w przeszand#322;oand#347;ci zdecydowaand#322;y o jej sukcesie, dodaand#322; wiele nowych elementów i uwzgland#281;dniand#322; aktualne prognozy dotyczand#261;ce przyszand#322;oand#347;ci dziaand#322;alnoand#347;ci gospodarczej i zarzand#261;dzania. W nowym wydaniu nacisk zostaand#322; poand#322;oand#380;ony na etykand#281;, zarzand#261;dzanie globalne i technikand#281; informacyjnand#261;. Wand#347;ród kluczowych, wyróand#380;niajand#261;cych siand#281; tematów poruszono kwestie nadzoru etycznego nad pracand#261; wspóand#322;czesnych menedand#380;erów. Z ogromnand#261; uwagand#261; potraktowano tematy takie, jak zasady and#322;adu korporacyjnego, etyczne przywództwo oraz wand#322;aand#347;ciwa rola kontroli finansowej firmy. Kolejne wand#261;tki to globalny charakter zarzand#261;dzania uwypuklony za pomocand#261; aktualnych przykand#322;adów i analiz sytuacji oraz technologia cyfrowa, wszechobecna w treand#347;ci caand#322;ego podrand#281;cznika. Ogromnand#261; zaletand#261; ksiand#261;and#380;ki jest jej aktualnoand#347;and#263;. Cytowane sand#261; w niej najnowsze wyniki badaand#324; z zakresu biznesu miand#281;dzynarodowego, przedsiand#281;biorczoand#347;ci, zarzand#261;dzania strategicznego, podejmowania decyzji, projektowania organizacji, zmian organizacji, zachowania jednostek, przywództwa, pracy zespoand#322;owej, motywacji, nadzorowania, technik informatycznych, produktywnoand#347;ci i zarzand#261;dzania jakoand#347;ciand#261;. Zaktualizowane zostaand#322;y równieand#380; wszystkie dane i statystyki odnoszand#261;ce siand#281; do drobnych przedsiand#281;biorstw, duand#380;ego biznesu miand#281;dzynarodowego, zwiand#261;zków zawodowych, wynagrodzeand#324; kadry kierowniczej oraz innych sfer biznesowych

Specyfikacja

Podstawowe informacje

Autor
  • Griffin Ricky W.
Wydawnictwo
  • Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania
  • 2017
Format
  • 20.5x28.5cm
Oprawa
  • Miękka