Zdjęcie LAING POMPKA DDC-1T 12V 4049469056810 (6500023) - Gdynia

LAING POMPKA DDC-1T 12V 4049469056810 (6500023) Gdynia

Każdy, kto mówi o pompach do chłodzenia wodą PC, nie może uniknąć "Lainga". To niemiecka firma, która specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy pomp i systemów grzewczych - pomp grzewczych, cyrkulacyjnych, kondensacyjnych lub przemysłowych - Laing zapewnia najwyższą jakość dla każdego z tych …

Ostatnia znana cena: 274,32 zł Najbliżej: brak

Stan: nowy

Liczba ofert: 0

Podobne produkty nowe i używane

Opis

Każdy, kto mówi o pompach do chłodzenia wodą PC, nie może uniknąć "Lainga". To niemiecka firma, która specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy pomp i systemów grzewczych - pomp grzewczych, cyrkulacyjnych, kondensacyjnych lub przemysłowych - Laing zapewnia najwyższą jakość dla każdego z tych obszarów. Tej firmy ekspertyzy jeden wpis w dziedzinie chłodzenia wodnego PC był tylko mały krok i faktycznie to Laing wziął wiodącą rolę.

We współpracy z dostawcą motoryzacyjnym Delphi, stworzono system, który przez lata był punktem odniesienia wśród pomp PC-Waküby i zdobył niezliczoną ilość międzynarodowych nagród i zwycięstw w testach. Zwłaszcza w przypadku dużych systemów z wieloma chłodnicami i dużym grzejnikiem, pompa może wykorzystać swój potencjał wydajności. Przede wszystkim wysokie ciśnienie, a tym samym natężenie przepływu wyraźnie przewyższa inne modele. Jako dowód tego przytacza się zwykle ogromną głowę. Ale specjalna konstrukcja pokazuje wysoką inżynierię w Laing.

To oryginalna pompa firmy Laing. Są one teraz kopiowane w dużych ilościach. Jednak modele nie są identyczne i różnią się w szczególności zastosowanymi materiałami, co daje im znacznie krótszą żywotność i większą podatność na zakłócenia. Inne kopie to nawet zupełnie inne systemy pomp w niestandardowych obudowach, które nie mają zalet pompy kulowej.

Pompa jest dostępna w czterech wersjach. Wspólne dla wszystkich jest budowa, obudowa i zasilanie 12V. Różnice występują w połączeniach, wydajności i związanej objętości. Jest to standardowy model z połączeniami wtykowymi (montaż).

Ale najpierw podobieństwa: Pompa prądu stałego jest tak zwaną elektronicznie komutowaną sferyczną pompą silnikową. Tutaj kulista jednostka wirnika porusza się w równie ukształtowanej obudowie - utrzymywanej tylko przez otaczające magnesy w tej pozycji. Jedynym użytym związkiem jest ceramiczna kula, która jest niezwykle odporna na zużycie ze względu na ogromną twardość. Pozostałe ruchome elementy zostały celowo pominięte. Faktyczny obrót zespołu wirnika zapewnia gładkie pole magnetyczne generowane przez wszechstronny elektromagnes.

W praktyce działa to następująco: Woda jest wprowadzana przez górny środkowy wlot, przepływa przez centralny otwór zespołu wirnika, gdzie jest przenoszona w górę przez obrót na zewnątrz i przyspieszana w miejscu, w którym znajduje się wylot. Najbardziej oczywistą zaletą tej konstrukcji jest minimalny obszar styku pomiędzy ruchomymi częściami, ponieważ ogranicza się to do kulki ceramicznej.

To początkowo ma minimalną powierzchnię transmisyjną dla wibracji, powodując bardzo niski poziom hałasu. Ale szczególnie w przypadku ciągłej eksploatacji zasada ta może wykazać swoją efektywność: zwiększenie luzu łożysk, a tym samym wzrost objętości nie może powstać z powodu tej zasady. Również smarowanie nie jest konieczne, ponieważ zapewnia to samą wodę. Podobnie, zanieczyszczenie nie stanowi problemu, ponieważ jeśli rotor niespodziewanie zostanie zablokowany tylko raz, po usunięciu źródła zakłóceń będzie kontynuował, tak jak poprzednio.

W rezultacie Laing zapewnia średnią żywotność wynoszącą 50 000 godzin - prawie sześć lat ciągłej pracy. Kolejną zaletą jest niskie zużycie energii dla porównywalnie wysokiej wydajności. Niska wysokość pompy Delphi Laing sprawia, że ​​instalacja w różnych systemach jest znacznie bardziej elastyczna.

Pokazany tutaj "mniejszy" * model DCC-1T ma już ogromną wysokość dostaw wynoszącą 3,7 m, a zatem wysokie ciśnienie wody i maksymalną wydajność 420 litrów na godzinę. Chociaż dane te są niższe niż wersja DDC-1 (R) T Plus, DCC-1T przekonuje z nieco mniejszą głośnością. Pompa jest więc odpowiednia dla rozległych systemów chłodzenia.

Jako cecha odróżniająca w porównaniu z równie mocną wersją RT, DCC-1T ma dwa złącza wtykowe do węży o wewnętrznej średnicy 8 mm. Podłączenie zasilania odbywa się za pomocą standardowego 4-biegunowego przewodu molekularnego. Dostępne jest również 3-pinowe złącze wentylatora do odczytu i sterowania pompą, które można podłączyć do płyty głównej lub kontrolera. Prędkość odczytu odpowiada obrotowi pompy.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w firmie Laing: Oprócz ulotki informacyjnej można pobrać tutaj podręcznik użytkownika.

* odnosi się tylko do wydajności, a nie rozmiaru

Dane techniczne: Wymiary: 62x38x62mm (SxWxD, bez połączeń)

Typ silnika: Elektronicznie komutowany silnik sferyczny

Napięcie znamionowe: 12 V DC napięcia stałego

Zakres napięcia 8 do 13,2 V.

Minimalne napięcie początkowe: 9 V

Wysokość dostawy przy 12V: 3,7m

max. Szybkość dostawy: 420 l godz

Maksymalne ciśnienie w układzie: 150 kPa 1,5 bara

Tłoczone media: woda, mieszaniny wody i glikolu

Maksymalna temperatura systemu: 60 ° C

Połączenia: połączenie węża 2x 8 mm (średnica wewnętrzna)

______________________

Opis oryginalny:

Wer von Pumpen für PC-Wasserkühlungen spricht, kommt um "Laing" nicht herum. Hierbei handelt es sich um ein deutsches Unternehmen, welches sich auf die Herstellung verschiedenster Pumpen und Wärmesysteme spezialisiert hat - Heizungs-, Umwälz-, Kondensat oder Industriepumpen - Laing liefert Spitzenqualität für jeden dieser Bereiche. Mit diesem Unternehmens-Knowhow war ein Einstieg in den Bereich der PC-Wasserkühlungen nur ein kleiner Schritt und in der Tat nahm Laing hierbei eine Vorreiterrolle ein.

In Zusammenarbeit mit dem Automobilzulieferer Delphi entstand ein System, welches seit Jahren die Powerreferenz unter den PC-Wakü-Pumpen darstellt und unzählige (inter)nationale Auszeichnungen und Testsiege errungen hat. Besonders bei umfangreichen Systemen mit vielen Kühlern und großem Radiator kann die Pumpe ihr Leistungspotential ausspielen. Vor allem der hohe Druck und damit die Durchflussgeschwindigkeit übertrifft andere Modelle deutlich. Als Beleg hierfür wird zumeist die immense Förderhöhe angeführt. Doch auch der besondere Aufbau zeigt die hohe Ingenieurskunst bei Laing.

Hierbei handelt es sich um eine Originalpumpe von Laing. Diese werden inzwischen zahlreich kopiert. Die Modelle sind jedoch nicht baugleich und unterscheiden sich insbesondere durch die verwendeten Materialien, was den Nachbauten eine deutlich geringere Lebensdauer und höhere Störanfälligkeit beschert. Andere Kopien sind sogar vollkommen andere Pumpensysteme in angepassten Gehäusen, welche nicht über die Vorteile einer Kugelmotorpumpe verfügen.

Die Pumpe ist in vier Versionen erhältlich. Allen gemeinsam ist der Aufbau, das Gehäuse und die 12V Stromversorgung. Unterschiede ergeben sich bei den Anschlüssen, der Leistungsfähigkeit und der damit verbunden Lautstärke. Hierbei handelt es sich um das Standardmodell mit Steckanschlüssen (Fitting).

Doch zunächst zu den Gemeinsamkeiten: Die DC-Pumpe ist eine sogenannte elektronisch kommutierte Kugelmotorpumpe. Hierbei bewegt sich eine sphärisch geformte Rotoreinheit in einem gleichermaßen geformten Gehäuse - nur durch die umgebenden Magnete in dieser Position gehalten. Als Verbindung dient lediglich eine Keramikkugel, welche durch ihre enorme Härte extrem verschleißfest ist. Auf andere beweglichen Elemente wurde bewusst verzichtet. Für die eigentliche Rotation der Laufradeinheit sorgt ein reibungsloses Magnetfeld, welches von den rundum liegenden Elektromagneten erzeugt wird.

In der Praxis funktioniert das dann so: Das Wasser wird über den oberen-mittigen Zulauf herangeführt, fließt durch die mittige Bohrung der Rotoreinheit nach unten und wird dort durch die Rotation an der Außenseite entlang nach oben befördert und beschleunigt, wo entsprechend der Ausgang sitzt. Offensichtlichster Vorteil dieser Konstruktion ist die minimale Berührungsfläche zwischen den beweglichen Teilen, denn diese beschränkt sich auf die Keramikkugel.

Damit besteht zunächst eine minimale Übertragungsfläche für Vibrationen, was in einer sehr geringen Geräuschkulisse resultiert. Doch besonders im Dauereinsatz kann dieses Prinzip seine Leistungsfähigkeit zeigen: Zunehmendes Lagerspiel und damit eine Lautstärkezunahme kann prinzipbedingt nicht entstehen. Auch eine Schmierung ist nicht notwendig, da hierfür das Wasser selbst sorgt. Ebenso stellt eine Verschmutzung kein Problem dar, denn sollte der Rotor widererwarten doch einmal blockieren, läuft er nach der Entfernung der Störquelle weiter wie zuvor.

Im Ergebnis gibt Laing eine mittlere Lebensdauer von 50.000 Stunden an - also fast sechs Jahre Dauerbetrieb. Ein weiterer Vorteil ist der geringe Strombedarf für die vergleichbar hohe Leistung. Und durch die geringe Bauhöhe der Delphi Laing-Pumpe wird auch ein Einbau in verschiedene Systeme deutlich flexibler.

Das hier gezeigte "kleinere"* DCC-1T Modell besitzt bereits eine enorme Förderhöhe von 3,7m und damit einen hohen Wasserdruck sowie ein maximales Fördervolumen von 420 Litern pro Stunde. Diese Daten sind zwar niedriger als bei der DDC-1(R)T Plus Version, dafür überzeugt die DCC-1T mit einer etwas geringeren Lautstärke. Die Pumpe ist damit bereits für umfangreiche Kühlsysteme geeignet.

Als Abgrenzungsmerkmal gegenüber der gleich starken RT Version besitzt die DCC-1T zwei Steckanschlüsse für Schläuche mit 8mm Innendurchmesser. Der Stromanschluss erfolgt mit einem üblichen 4-Pol Molex. Zum Auslesen und zur Steuerung der Pumpe liegt ebenso ein 3-Pin Lüfteranschluss bei, der an das Mainboard oder eine Steuerung angeschlossen werden kann. Die ausgelesene Drehzahl entspricht dann der Pumpenrotation.

Weiterführende Informationen können direkt bei Laing bezogen werden: Neben einem Informationsprospekt kann hier auch eine Bedienungsanleitung heruntergeladen werden.

*bezieht sich nur auf die Leistung, nicht die Größe

Technische Details: Abmaße: 62x38x62mm (BxHxT, Ohne Anschlüsse)

Motorbauart: Elektronisch kommutierter Kugelmotor

Nennspannung: 12 V DC Gleichspannung

Spannungsbereich 8 bis 13,2 V

Minimale Anlauf-Spannung: 9 V

Förderhöhe bei 12V: 3,7m

max. Förderleistung: 420 l h

Maximaler Systemdruck: 150 kPa 1,5 bar

Fördermedien: Wasser, Wasser- Glykol-Gemische

Max. Systemtemperatur: 60° C

Anschlüsse: 2x 8mm (Innendurchmesser) Schlauchanschluss

Specyfikacja

Producent
  • Laing
Rodzaj
  • Pompy